Katechizm inteligenta

Małgorzata Matuszak
Papież Franciszek podczas Mszy św. na Campus Misericordiae w Brzegach, na zakończenie XXXI Światowych Dni Młodzieży, zwrócił się do nas z apelem, byśmy nie zamykali się w naszych smutkach, ciągle rozpamiętując doznane krzywdy i przeszłość, ale zwracali się ku Bogu, który zawsze czeka na nas z nadzieją. Bo też „przywiązywanie się do smutku nie jest godne naszej postury duchowej! Jest to w rzeczywistości jakiś wirus, który zaraża i blokuje wszystko, który zamyka wszelkie drzwi, który uniemożliwia rozpoczęcie życia na nowo, ponowny start”. Uczucia są immanentną składową naszego życia. Wśród nich – smutek, który przybierać może różne formy. Może być smutkiem „reaktywnym”, uzasadnioną reakcją na stratę kogoś bliskiego, czegoś ważnego, nieosiągnięcie celu,...
Małgorzata Matuszak
Czytajcie Błogosławieństwa, to wam dobrze zrobi!” – mówił papież Franciszek podczas spotkania z młodzieżą świata w Rio de Janeiro, zachęcając młodych ludzi do tego, by zgłębiali ewangeliczne błogosławieństwa. Mottem przyświecającym tegorocznym, XXXI Światowym Dniom Młodzieży, które odbywać się będą w Polsce, jest piąte z ośmiu błogosławieństw wypowiedzianych przez Jezusa w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). W poprzednich latach hasłami Dni Młodzieży, odbywających się na poziomie Kościołów lokalnych, były dwa inne błogosławieństwa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3, w 2014 roku) i „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać...
Małgorzata Matuszak
Po 1950 r. stało się oczywiste, że obowiązujące dotychczas definicje sztuki przestają się mieścić w nowym jej ujęciu i nie przystają do rzeczywistości. Sztuka współczesna stała się tak bardzo różnorodna i wielowarstwowa, iż jej pojęcie jest obecnie jeszcze mniej możliwe do zdefiniowania niż sztuka w ogóle. Nikt też nie wie, w jakim kierunku ona zmierza.  XX wiek to okres istnienia dwóch wielkich przełomów awangardowych. Pierwszy miał miejsce w latach 20., kiedy do głosu doszły nowe ruchy artystyczne, jak choćby kubizm, dadaizm, futuryzm, surrealizm, ekspresjonizm czy fowizm; drugi nastąpił w latach 60. i 70. i obejmował zjawiska, takie jak ekspresjonizm abstrakcyjny Jacksona Pollocka, działalność artystyczną Andy’ego Warhola, „minimal art”, „environment”, sztukę efemeryczną,...
Małgorzata Matuszak
Polskie słowo „sztuka” pochodzi od niemieckiego Stück, czyli „pniak”, „kawałek, jednostka, sztuka”, zastanawiać i dziwić jednak może jego znaczenie odpowiadające „kunsztowi” czy też „twórczości”. Aleksander Brückner wywodzi je od zredukowanego słowa „majstersztuk” („majstersztyk”, z niemieckiego Meisterstück): pierwotny majstersztuk, „co kunsztu w cechu dowodził i później za kunszt sam stawał”, pozbył się „majstra” i – została „sztuka”. Znaczeniowo termin „sztuka” jest odpowiednikiem łacińskiego ars  (od którego pochodzi większość słów nowożytnych, we włoskim i hiszpańskim arte, w angielskim i francuskim art), a ten – greckiego techne. Te źródłosłowy słyszymy też w polszczyźnie, choćby w przymiotnikach „techniczny” i „...
Małgorzata Matuszak
Wiedza o otaczającym świecie, którą posiada człowiek, pochodzi przede wszystkim z informacji pośrednich, uzyskiwanych od innych ludzi, za pośrednictwem książek i środków masowego przekazu. Rola tych ostatnich w dzisiejszym świecie jest tak wielka, że z podmiotu analizującego rzeczywistość stały się przedmiotem naukowej refleksji, narzędziem wykorzystywanym wręcz do kreowania rzeczywistości. Mówi się o mediach jako „czwartej władzy” (choć niektórzy badacze twierdzą, że czasami trzeba je nazywać nawet pierwszą), a współczesne społeczeństwo określa mianem „informacyjnego”, czyli takiego, którego najważniejszymi cechami są: produkcja, gromadzenie i obieg informacji. Bernard Cohen w podsumowaniu swych badań z 1963 r. stwierdził: „Media być może...

Pages