Numer 3 (49)/2010

Stanisław Swianiewicz
Za małymi okienkami izby było widać druty kolczaste i straż bolszewicką, a dalej rozciągały się rozległe pola buraczane. Na podłodze w nieprawdopodobnym ścisku siedzieli oficerowie, słuchając wykładu. W Putiwlu spotkałem młodego uczonego, dra Godłowskiego, bezpośrednio przed wojną mianowanego na katedrę psychiatrii na Uniwersytecie Stefana Batorego. Katedrę tę zajmował przedtem prof. Rose, światowej sławy specjalista od badań mózgu, który przez szereg lat pracował w Niemczech. Dla umożliwienia prof. Rosemu kontynuowania prac – których jako Żyd nie mógł po dojściu do władzy hitlerowców kontynuować w Niemczech – został przy Uniwersytecie Wileńskim utworzony specjalny Instytut dla Badań Mózgu. Instytutowi temu został powierzony do przestudiowania mózg Marszałka Piłsudskiego. Do zadania...
Leszek Misiak
Film „Towarzysz Generał”, a właściwie przeciwstawne zachowania elit opiniotwórczych po jego emisji, uwydatniły polaryzację tych środowisk. Elity obwarowały się w swoich „okopach”, nie chcą samooczyszczenia, nie tylko z TW, także zwykłych cwaniaków, karierowiczów. I wygodny dla siebie obraz rzeczywistości kreują w mediach, życiu publicznym. Ludzie zazwyczaj kierują się w życiu tym, co postrzegają jako korzystne dla siebie. Na przykład w środowisku akademickim sporo profesorów bez żadnych agenturalnych uwikłań z czasów PRL jest przeciwko lustracji, ponieważ wiele osób decydujących o awansach, grantach, publikacjach etc. jest postrzeganych jako uwikłane w działalność w PZPR i tajne służby. Żeby więc liczyć się w swoim środowisku, prezentują postawę antypisowską. Taki mechanizm –...
Antoni Rybczyński
Mniej wodzów, więcej Indian We wrześniu 2008 r. prezydent Dmitrij Miedwiediew podpisał nowe wytyczne w zakresie rozwoju rosyjskiej armii do 2020 r. Do 2012 r. ma być przeprowadzona radykalna reforma, której założenia minister obrony Anatolij Sierdiukow ujawnił po raz pierwszy 14 października 2008 r. Celem zmian jest przekształcenie rosyjskiej armii w nowoczesną siłę ofensywną o wysokim stopniu uzawodowienia, zdolną do prowadzenia działań o charakterze globalnym, ale koncentrującą się przede wszystkim na działaniach regionalnych, w sąsiedztwie Rosji. W wyniku reform ma dojść do uzawodowienia i przezbrojenia wszystkich jednostek o charakterze bojowym, które mają uzyskać status stałej gotowości do działania. Armia rosyjska ma być zdolna do szybkiego przemieszczania się pomiędzy różnymi...
Należałem do uczniów Uniwersytetu w Wilnie, gdy profesor był tam rektorem. Nikt z nas, moich kolegów, nie zapomni jego małej, drobnej, pochylonej postaci, siwych włosów, ostrych rysów i bardzo łagodnego spojrzenia. Nikt nie zapomni jego przemówień rektorskich w auli kolumnowej, jego odczytów publicznych w auli Śniadeckich. Na uroczystościach występował zawsze w swojej czarnej, krakowskiej todze, znacznie skromniejszej, na wygląd, od naszych, wzorowanych na starej todze Skargi, bardziej bogatych, bardziej barwnych, bardziej barokowych strojów. Pochodził z Mińszczyzny; w młodości zaczął karierę naukową na humanistyce w Krakowie. Świetna znajomość języków, duża praca, a szczególnie lotna myśl – nadawały ogromną wagę jego dziełom. [...] Przewidział wszystko Z Rosji przywiózł profesor...
Jacek Kwieciński
Przynajmniej w szerokim świecie wspomniane podejście do edukacji spowodowało odwrót, wyraźny zanik znaczenia nauk humanistycznych i pokrewnych. Rzec by można, że to nic strasznego: coraz większa i większa liczba licencjonowanych pracowników socjalnych, psychoterapeutów, socjologów, politologów, psychologów społecznych itd. – absolutnie potrzebna nie jest. I tak ich nie zabraknie. A jak już dawno temu zauważył jeden z najwybitniejszych ekonomistów i myślicieli XX w. Joseph Schumpeter, nadmierna „produkcja” tego typu intelektualistów jest wręcz społecznie szkodliwa. Zawsze, w normalnym systemie polityczno-ekonomicznym, odgrywają bowiem rolę destrukcyjną. Jakże miał rację. I – wciąż ma. Już raz świat zachodni przeżywał „gorączkę edukacyjną”. W okresie, który nastąpił po gwałtownym...

Pages