CZEKA NAS POZYTYWISTYCZNA HARÓWKA

Film „Towarzysz Generał”, a właściwie przeciwstawne zachowania elit opiniotwórczych po jego emisji, uwydatniły polaryzację tych środowisk. Elity obwarowały się w swoich „okopach”, nie chcą samooczyszczenia, nie tylko z TW, także zwykłych cwaniaków, karierowiczów. I wygodny dla siebie obraz rzeczywistości kreują w mediach, życiu publicznym. Ludzie zazwyczaj kierują się w życiu tym, co postrzegają jako korzystne dla siebie. Na przykład w środowisku akademickim sporo profesorów bez żadnych...
[pozostało do przeczytania 94% tekstu]
Dostęp do artykułów: