Idee

Gdy katolików kojarzono tam z diabłem, niektórzy uwierzyli, że Moskwa podporządkuje się papieżowi. Gdy siłą golono tam brody, a uczonych trzymano pod butem, niektórzy twierdzili, że imperium carów to kraj oświecony, a gdy mordowano miliony robotników – na Zachodzie wznoszono toasty za kraj klasy pracującej. Rosja to jedyny kraj na świecie, który potrafi się skutecznie przedstawić jako własne przeciwieństwo. Władcy Rosji, niczym wróżka-cyganka, potrafią spojrzeć głęboko w oczy swoim potężnym rozmówcom i powiedzieć im to, co oni chcą usłyszeć. W zamian wyłudzają ustępstwa polityczne, technologie i kontrakty handlowe – i ta z pozoru banalna i infantylna taktyka sprawdza się na przestrzeni 500 lat. Przypatrzmy się tym cygańskim sztuczkom, na które zachodni decydenci są wyjątkowo mało...
Tomasz Terlikowski
Nie byłoby walki z niewolnictwem ani prawa międzynarodowego, gdyby nie kilku odważnych dominikanów. To oni, gdy niewolnictwo było czymś naturalnym, a rzezie Indian usprawiedliwiano religijnie, rozpoczęli wielką walkę z tymi działaniami.  Zacznijmy od kilku fundamentalnych faktów. Chrześcijanie, gdy rozpoczynał się proces odkrywania Nowego Świata, byli przekonani nie tylko o tym, że ich kultura jest lepsza, lecz także, że ich kolor skóry, a także wyznawana religia pozwala im wykorzystywać pracę i niszczyć państwa indiańskie czy zniewalać czarnych. I choć opinie takie nie zostały nigdy (w nieomylnym nauczaniu Kościoła) poparte stanowiskiem papieskim, to… dla umacniania ich wykorzystywano także omylne decyzje kolejnych biskupów Rzymu, a także ogromne ilości zapisanych przez poważnych...
Małgorzata Matuszak
Żyjemy w czasach, w których następuje błyskawiczny przepływ trendów kulturowych, a ludzie przestają się trzymać zasad odziedziczonych po poprzednim pokoleniu. Tymczasem społeczeństwem bez korzeni, wiary i historii można łatwo manipulować. Dokąd nas to jednak zaprowadzi? Zmieniają się czasy, zmieniają obyczaje. Pewne wartości ożywają, inne usuwają się w cień. Zmienia się człowiek, jego nastawienie, potrzeby, cele, którymi kieruje się w życiu. Wszystko to jest naturalne, musimy jednak zastanowić się, czy w tym postępie nie zatracamy czegoś, co było naszą chlubą, co nas definiowało i czyniło ludźmi, dla których ważne są tradycyjne wartości. Jesteśmy już nie tylko zachęcani, ale zmuszani wręcz, by akceptować rzeczy, które zasługują raczej na odrzucenie, by rozumieć coś, co możliwościom...
Nie jest dziś w modzie bycie w opozycji wobec obecnej mentalności, która relatywizuje wszystko, a prawda jest jej doskonale obojętna lub wroga. Nie jest w modzie tak „skrajnie” i jednoznacznie przeciwstawiać się duchowi świata, tak ostro odcinać się od tego, co zyskało już pieczęć i certyfikat jako schemat obowiązujących przekonań i poglądów. „Tak, ale” jest pozycją taktyczną i strategiczną; myślenie proste i jednoznaczne – pod prąd tendencjom współczesności – jest przyjmowane nieprzyjaźnie, ze zdziwieniem lub z przymrużeniem oka. To ta płynąca z szerokiego świata nowość, ta „nowoczesna” i ożywcza moda. Ten kapelusik z piórkiem innego kroju, „cosik nowego”. Nawet najbardziej atrakcyjna i udana – z punktu widzenia zwycięstwa naszego kandydata – kampania wyborcza zawiera w sobie coś...
Demokracja musi polegać na awanturach? Referenda jako recepta na wady demokracji? A może, jak mówi Janusz Korwin-Mikke, demokracja to ustrój, w którym dwóch panów spod budki z piwem ma więcej głosów niż profesor uniwersytetu? Nic bardziej mylnego. W XX i XXI wieku Polska nie miała szczęścia do demokracji – znając ten ustrój z doświadczenia jedynie szczątkowo, Polacy zbyt często nabierają się, że dziś mamy do czynienia z autorytaryzmem, a demokracja miała miejsce przed 2015 rokiem. Bez dyskusji o tym, czym naprawdę jest demokracja, nie da się z budować silnego państwa. Szum informacyjny, czyli bzdury o demokracji Do destrukcji wiedzy społecznej, czym jest demokracja, przyczyniły się środowiska polityczne od lewa do niby-prawa. Funkcjonariusze komunistycznej bezpieki broniący...

Pages