Idee

Małgorzata Matuszak
To dobrze, że przy okazji protestu w Sejmie zaczęto głośniej niż zwykle mówić o barierach życiowych, społecznych i ekonomicznych osób z niepełnosprawnościami, jednak forma, jaką przybrał ten strajk, zaczyna obracać się przeciw niemu samemu. Zaczyna dzielić, zamiast łączyć, godzić w godność, zamiast o nią walczyć. Protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie rozpoczął się 18 kwietnia. Ciężko jest mi go określić jednoznacznie. Z jednej strony bowiem sytuacja osób poszkodowanych przez los w naszym kraju jest trudna, niekiedy skrajnie trudna, i wydawało się, że wobec istniejącego stanu rzeczy protest ten mógł stać się ważnym punktem wyjścia dla dalszych reform polityki wsparcia osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w stopniu znacznym. Z drugiej jednak strony to, w co się przerodził...
Tomasz Terlikowski
To w zamyśle autora nie jest i nie miał być poradnik dla małżeństwa czy narzeczonych. A jednak nie mam wątpliwości, że i małżonkowie, i narzeczeni powinni tę książkę przeczytać. Księdza Roberta Skrzypczaka znam od wielu lat. Nie obawiam się nazywać go swoim przyjacielem, a niekiedy także przewodnikiem. Dlatego tekst o jego „Miłości wartej obrączek” nie będzie obiektywny. Obiektywizmu zabraknie także dlatego, że styl pisania duchownego od dawna mnie fascynuje. Obrazowe porównania, mocne przykłady, frazy, które zapadają w pamięć, i wreszcie niezmienna wierność doktrynie wiary – to cechy, które sprawiają, że pisania ks. Skrzypczaka nie wolno pomijać. Jest on jednym z jasnych elementów na mapie naszego Kościoła, bowiem pisze w pasjonujący sposób o rzeczach ważnych, aktualnych, takich,...
Ewa Stankiewicz
Moment, który zapoczątkował dalsze niszczenie samolotu, i przyczyna destrukcji – kluczowe dowody zostały ustalone ponad wszelką wątpliwość. Zbadano i potwierdzono istotne fakty, które przeczą wersji forsowanej przez raporty MAK i Millera. To nie jest przełom? Zrobiliśmy krok milowy w wyjaśnieniu katastrofy smoleńskiej. Choć konieczne są jeszcze badania w niektórych dziedzinach, to kluczowe dowody dotyczące przyczyny zniszczenia samolotu zostały ustalone, wielokrotnie zweryfikowane, potwierdzone i opublikowane. Ich intencjonalne pominięcie było bazą do fałszywych hipotez raportów MAK i Millera. Dlatego utrzymanie raportu Millera jako obowiązującego – w świetle wiedzy, którą przynosi obecny raport techniczny (podkomisji smoleńskiej pod...
Tomasz Terlikowski
Ta litania nie pochodzi z Polski, a jednak tak mocno wpisała się w polską duchowość, polską pobożność i wreszcie polski krajobraz, że trudno sobie wyobrazić naszą ojczyznę bez tej modlitwy. Każdy, kto podróżuje w maju po Polsce, zna ten widok. Obok wiejskich i miasteczkowych kapliczek, wczesnym wieczorem zawsze stoi niewielka (a czasem całkiem spora) grupka ludzi. Nieraz są to przysłowiowe babcie, ale wcale nie tak rzadko widać wśród nich także młodsze postaci, chłopaków i dziewczyny, którzy spokojnym tonem odśpiewują czy po prostu odmawiają Litanię Loretańską. W kościołach w całej Polsce zaś, po Mszy św. wieczornej, zazwyczaj przed wystawionym Najświętszym Sakramentem dzieje się dokładnie to samo. Kapłan z wiernymi odmawiają...
Małgorzata Matuszak
Żyjemy w czasach, w których praktycznie wszystko można sprzedać i wszystko można kupić. To tylko kwestia ceny – wartości i sumienie nie grają roli. Bowiem najważniejsze są pieniądze. Coś warte jest tyle, ile ktoś jest w stanie za to zapłacić. Pieniądze dotyczą wartości policzalnych i przeliczalnych, ale istnieją przecież – w ludziach i między nimi – rzeczy, których nie da się policzyć i które świadczą o tożsamości człowieka, o jego wartości moralnej, o tym, kim w ogóle jest.  Sprzedam dziewictwo  Trudno oprzeć się wrażeniu, że niewiele pozostało na tym świecie rzeczy, których nie można kupić za pieniądze i których za pieniądze nie można sprzedać. Okazuje się, że wśród ogłoszeń internetowych wcale nie...

Pages