Na początek

Żądania środowisk aktywistów LGBT są nie tylko sprzeczne z zasadami, na których opiera się nasza cywilizacja, z polską tradycją, lecz także są po prostu w sposób niewyobrażalny okrutne. 
Aktywność tego środowiska opiera się na prowokacjach. Jego cel jest dość oczywisty – ma szokować, niszczyć świętości i upokarzać tych, dla których są one ważne. Wszystko po to, by zobojętniać na niszczenie tradycji i dzięki temu cały czas posuwać się dalej i dalej w serwowaniu zmian społecznych. Chodzi o zepchnięcie wierzącej większości do defensywy – by w ciszy akceptowała na przykład rozszerzenie definicji małżeństwa i konsekwencje prawne tego...

Ostatnie słowo

Tomasz Sakiewicz
Honor jest istotnym budulcem zarówno ekonomii, jak i społeczeństwa.

Od czasów komunizmu wobec Polaków prowadzona jest akcja zmiany naszej mentalności. Rycerski niegdyś naród uczony jest swoistego pragmatyzmu. Narodowemu interesowi przeciwstawiane są takie wartości jak godność i honor. Tymczasem to one są podstawą kapitału obronnego narodu. Kraje, w których ludzie cenią honor, mają zazwyczaj bardziej bitne wojsko, mieszka w nich mniej zdrajców, a opór przeciwko okupacji często sprawia, że jest ona nieopłacalna. To jednak wypadek drastyczny dotyczący zagrożenia wojną. Czy ma to więc znaczenie w czasie pokoju? Przede wszystkim...

Temat miesiąca

Robert Tekieli
Polskie społeczeństwo będzie bezbronne wobec rewolucji antykultury, dopóki sobie nie uświadomi, że ma do czynienia z zaplanowanym działaniem,...
Jacek Liziniewicz
Nie było do tej pory w dziejach świata cywilizacji, w której związki homoseksualne byłyby kulturową normą. W której obowiązywałaby...
Polska wciąż uchodzi za zaścianek Europy w kwestii postępu we wprowadzaniu w życie ideologii LGBT. Walka ideologów LGBT z cywilizacją...
Małgorzata Matuszak
Wiek inicjacji seksualnej w Polsce powoli, acz systematycznie się obniża. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, choćby: wcześniejsze...
Ryszard Czarnecki
Ideolodzy LGBT największą krzywdę wyrządzają, paradoksalnie, swoim homoseksualnym braciom, którzy nie chcą się afiszować.  Wracam z ...