Jakub Augustyn Maciejewski

Teorie spiskowe rozpalają wyobraźnię, stają się częścią kultury, doprowadzają do obsesji tysiące ludzi na całym świecie! I choć w historii ludzkości spiski nieraz zmieniały bieg dziejów, to jednak „spiskologia” i snucie wielkich teorii na ten temat nie tylko nie powstrzymuje spisków, lecz wręcz… im pomaga! Temu labiryntowi przesady warto się przyjrzeć. Wyjaśnijmy najpierw, czym jest spisek, a czym teoria spiskowa, bo musimy dostrzec, czym są naturalne dla polityki tajne porozumienia, a czym paranoja szukająca sekretnej władzy rządzącej światem. Spiski naturalnym stanem polityki Sam spisek jest po prostu tajnym porozumieniem ustalającym działanie w konkretnym celu. Senatorowie rzymscy ustalili w sekrecie, że w idy marcowe zamordują Juliusza...
Kapitalizm i demokracja ostatecznie wygrały w 1945 roku z narodowym socjalizmem, a 45 lat później z sowieckim komunizmem. Czy jednak z wnętrza zwycięskiego ustroju nie wyłania się nowe zagrożenie, zwiastujące jakąś nową epokę – innej gospodarki, niedemokratycznego społeczeństwa, nowej niewoli? W 1941 roku padła odważna odpowiedź na to pytanie – amerykański konserwatysta James Burnham (1905–1987) zapowiadał bowiem „rewolucję menedżerów”. To ciekawe, że klasyczna dla liberalizmu, amerykańskiej myśli politycznej i teorii ekonomicznych praca wybitnego filozofa nie została w Polsce przetłumaczona. Na język polski – owszem, Instytut Literacki w Paryżu wydał książkę w 1958 roku, ale do dziś na polskich uniwersytetach trzeba się posiłkować skryptami i omówieniami, pełnymi zresztą...
Żadna Polska wcześniej ani później nie potrafiła z takim rozmachem i precyzją zaplanować i przeprowadzić zagranicznej propagandy. Jeśli dziś od podstaw tworzymy Polską Fundację Narodową mającą dbać o wizerunek naszego kraju w świecie, to w XVI i XVII wieku takich PFN-ów były setki – a każdy na magnackim dworze. Wiele z historycznych akcji propagandowych przeszło do legendy – słynny wjazd kanclerza Jerzego Ossolińskiego do Rzymu gruchnął wieścią, że Polska jest tak bogata, że konie podkuwa się tam złotymi podkowami. A ludziom dyplomaty wystarczyło jedną taką podkowę upuścić na ulicach wiecznego miasta, by lud w Italii rozpowiadał plotkę o potędze Rzeczypospolitej. Prawda, że koszt niewielki?  Jako że Rzeczpospolita nie była sprawnym mechanizmem administracyjnym, jej siła nie...
Gdy katolików kojarzono tam z diabłem, niektórzy uwierzyli, że Moskwa podporządkuje się papieżowi. Gdy siłą golono tam brody, a uczonych trzymano pod butem, niektórzy twierdzili, że imperium carów to kraj oświecony, a gdy mordowano miliony robotników – na Zachodzie wznoszono toasty za kraj klasy pracującej. Rosja to jedyny kraj na świecie, który potrafi się skutecznie przedstawić jako własne przeciwieństwo. Władcy Rosji, niczym wróżka-cyganka, potrafią spojrzeć głęboko w oczy swoim potężnym rozmówcom i powiedzieć im to, co oni chcą usłyszeć. W zamian wyłudzają ustępstwa polityczne, technologie i kontrakty handlowe – i ta z pozoru banalna i infantylna taktyka sprawdza się na przestrzeni 500 lat. Przypatrzmy się tym cygańskim sztuczkom, na które zachodni decydenci są wyjątkowo mało...
Demokracja musi polegać na awanturach? Referenda jako recepta na wady demokracji? A może, jak mówi Janusz Korwin-Mikke, demokracja to ustrój, w którym dwóch panów spod budki z piwem ma więcej głosów niż profesor uniwersytetu? Nic bardziej mylnego. W XX i XXI wieku Polska nie miała szczęścia do demokracji – znając ten ustrój z doświadczenia jedynie szczątkowo, Polacy zbyt często nabierają się, że dziś mamy do czynienia z autorytaryzmem, a demokracja miała miejsce przed 2015 rokiem. Bez dyskusji o tym, czym naprawdę jest demokracja, nie da się z budować silnego państwa. Szum informacyjny, czyli bzdury o demokracji Do destrukcji wiedzy społecznej, czym jest demokracja, przyczyniły się środowiska polityczne od lewa do niby-prawa. Funkcjonariusze komunistycznej bezpieki broniący...

Pages