Redakcja

Nowe Państwo
Wydawca: Słowo Niezależne sp. z o.o.
ul. Filtrowa 63/43
02-056 Warszawa

Redaktor naczelny:
Katarzyna Gójska
katarzynagojska(at)gazetapolska.pl

Sekretarz redakcji: Martyna Hajdo-Trolińska
Dyrektor wydawniczy: Tomasz Sakiewicz
Projekt graficzny: Mariusz Troliński
Korekta: Irena Biśta-Kanciała

W sprawie zapytań oraz problemów technicznych prosimy o kontakt: prenumerata@swsmedia.pl