Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Pokolenie płatków śniegu

Dodano: 28/04/2023 - Numer 202 (05/2023)
FOT. ADOBE STOCK
FOT. ADOBE STOCK

Około 2010 roku „płatkami śniegu” zaczęto powszechnie nazywać młodych ludzi z generacji Z,  czyli osoby urodzone po 1995 roku do mniej więcej 2012 roku. Są przekonanymi o swej wyjątkowości indywidualistami, skoncentrowanymi na sobie i swoich potrzebach. Jednocześnie nadmiernie wrażliwi, także na swoim punkcie, nieodporni na stres i mało samodzielni. Niektórzy dokonują krytycznego odniesienia do tego pokolenia z perspektywy wcześniejszych wzorów postępowania, uważając je za egocentryczne i nieprzystosowane do wielu standardów życia społecznego oraz zawodowego. 

Pokolenie jest podziałem społeczeństwa ze względu na wyznaczające pewne cechy różnice wiekowe. Jest wyróżniane przez nauki społeczne i humanistyczne ze względu na wspólnotę doświadczeń pokoleniowych wynikających z warunków życia oraz przemian historycznych i społecznych. Te doświadczenia pokoleniowe generują zespół cech i tendencji w zachowaniu charakterystycznych dla danego pokolenia, które je specyfikują, odróżniając od tego, co było wcześniej. Mimo że podział na generacje jest dość schematyczny i nieostry, gdyż nie zawsze można mówić o znaczących różnicach między pokoleniami, to umożliwia rozumienie pewnych skłonności do określonego sposobu myślenia, odczuwania oraz zachowania przedstawicieli danej generacji. Czym zaś charakteryzuje się pokolenie dzisiejsze? 

Pokoleniowe wyliczanki

W maju 2021 roku Philip Cohen, socjolog z Uniwersytetu w Maryland, napisał list otwarty do Pew

     
14%
pozostało do przeczytania: 86%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze