Idee

Tomasz Terlikowski
Logika myślenia bywa nieubłagana. I jeśli przyjmie się jakieś założenia, to bardzo trudno – a czas ma dla stopniowego oswajania się z nowymi pomysłami fundamentalne znaczenie – uniknąć ostatecznych wniosków. O czym mówię? O zgodzie na aborcję eugeniczną, która – teraz widać to doskonale – nieuchronnie prowadzi do ostatecznej zgody na dzieciobójstwo. I nie jest to wniosek filozofa, który bada idee, lecz empiryka, który obserwuje rzeczywistość. Bio(nie)etyczne „mądrości” Doskonałym tego przykładem z ostatnich tygodni są wyniki badań wśród belgijskich lekarzy opublikowane przez „Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica”. Wnioski mogą szokować, ale po dłuższym zastanowieniu nie powinny zaskakiwać, bowiem są one prostym skutkiem przyjęcia pewnych założeń, a także konsekwencją...
Małgorzata Matuszak
Wszelakie ruchy LGBT i propagowanie mniejszości seksualnych spowodowało nasilenie promocji różnego rodzaju seksualnych doświadczeń, naturalnych być może dla pewnych środowisk, nieakceptowalnych jednak jako standardowe dla ogółu społeczeństwa. Coraz częściej w filmach i serialach zobaczyć możemy homoseksualnych bohaterów. Wielu producentów przyjęło to wręcz za obowiązkową normę. Wszystko to ponoć po to, by otworzyć oczy widzom, którzy dopiero zapoznają się z tym, co nieheteronormatywne i często zupełnie nieznane. Lansowanie na ekranie Trudno nie oprzeć się wrażeniu, że działania te są wymuszone i skierowane na to, byśmy uznali, że lawirowanie pomiędzy różnymi orientacjami seksualnymi jest czymś normalnym. Dzieje się tak przede wszystkim w serialach proponowanych przez serwisy...
Gdy katolików kojarzono tam z diabłem, niektórzy uwierzyli, że Moskwa podporządkuje się papieżowi. Gdy siłą golono tam brody, a uczonych trzymano pod butem, niektórzy twierdzili, że imperium carów to kraj oświecony, a gdy mordowano miliony robotników – na Zachodzie wznoszono toasty za kraj klasy pracującej. Rosja to jedyny kraj na świecie, który potrafi się skutecznie przedstawić jako własne przeciwieństwo. Władcy Rosji, niczym wróżka-cyganka, potrafią spojrzeć głęboko w oczy swoim potężnym rozmówcom i powiedzieć im to, co oni chcą usłyszeć. W zamian wyłudzają ustępstwa polityczne, technologie i kontrakty handlowe – i ta z pozoru banalna i infantylna taktyka sprawdza się na przestrzeni 500 lat. Przypatrzmy się tym cygańskim sztuczkom, na które zachodni decydenci są wyjątkowo mało...
Tomasz Terlikowski
Nie byłoby walki z niewolnictwem ani prawa międzynarodowego, gdyby nie kilku odważnych dominikanów. To oni, gdy niewolnictwo było czymś naturalnym, a rzezie Indian usprawiedliwiano religijnie, rozpoczęli wielką walkę z tymi działaniami.  Zacznijmy od kilku fundamentalnych faktów. Chrześcijanie, gdy rozpoczynał się proces odkrywania Nowego Świata, byli przekonani nie tylko o tym, że ich kultura jest lepsza, lecz także, że ich kolor skóry, a także wyznawana religia pozwala im wykorzystywać pracę i niszczyć państwa indiańskie czy zniewalać czarnych. I choć opinie takie nie zostały nigdy (w nieomylnym nauczaniu Kościoła) poparte stanowiskiem papieskim, to… dla umacniania ich wykorzystywano także omylne decyzje kolejnych biskupów Rzymu, a także ogromne ilości zapisanych przez poważnych...
Małgorzata Matuszak
Żyjemy w czasach, w których następuje błyskawiczny przepływ trendów kulturowych, a ludzie przestają się trzymać zasad odziedziczonych po poprzednim pokoleniu. Tymczasem społeczeństwem bez korzeni, wiary i historii można łatwo manipulować. Dokąd nas to jednak zaprowadzi? Zmieniają się czasy, zmieniają obyczaje. Pewne wartości ożywają, inne usuwają się w cień. Zmienia się człowiek, jego nastawienie, potrzeby, cele, którymi kieruje się w życiu. Wszystko to jest naturalne, musimy jednak zastanowić się, czy w tym postępie nie zatracamy czegoś, co było naszą chlubą, co nas definiowało i czyniło ludźmi, dla których ważne są tradycyjne wartości. Jesteśmy już nie tylko zachęcani, ale zmuszani wręcz, by akceptować rzeczy, które zasługują raczej na odrzucenie, by rozumieć coś, co możliwościom...

Pages