SZKOŁA MA UCZYĆ

Minęło niedawno 10 lat od słynnej reformy oświaty autorstwa Mirosława Handkego. Ocenia ją Pani jako sukces czy porażkę?

Jako porażkę. Większość środowiska nauczycielskiego spodziewała się po reformie realizacji dwóch celów: unowocześnienia oświaty i oczyszczenia jej z naleciałości ideologicznych dawnego okresu oraz wyrównania szans edukacyjnych młodych Polaków. Efekty są katastrofalne.

Nie jest nowocześniej?

Kluczem zarówno do unowocześnienia systemu edukacji, jak i do wyrównania szans uczącej się młodzieży, miało być wprowadzenie systemu gimnazjów, wzorowanego na modelu zachodnim. Według twórców reformy z 1999 r., to...
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: