Numer 2 (72)/2012

Tomasz Sakiewicz
Problem w tym, że są to dosyć wątpliwi płatnicy. Syria kupująca znaczne ilości broni ma problem z jej rozliczeniem, a Ukraina i Białoruś nieustanie kłócą się z Moskwą o zapłatę za gaz. W miarę wzrostu presji międzynarodowej i aspiracji mieszkańców Imperium Rosyjskiego koszt podtrzymywania sojuszy będzie coraz wyższy. Można śmiało założyć, że jedna czwarta planowanych dochodów Rosji będzie wydawana na rozbudowę imperium. W tym czasie infrastruktura gospodarcza kraju, jeżeli się nie rozpadnie, to na pewno pozostanie daleko w tyle za rozwiniętymi krajami. Do tego dochodzi wreszcie kryzys demograficzny. Niewielki wzrost urodzeń odnotowany ostatnio w Rosji wiąże się z ogromną dzietnością mieszkańców Kaukazu, niechętnych Moskwie. Putin mógł zakładać, że ogromne wydatki zostaną pokryte dzięki...
„Jeden kraj, jedna nacja, jedna flaga” – wyraz jedności dwóch religii – dominującego islamu Po prostu chcieli wolności Dziesiątki tysięcy ludzi przyszły na plac Tahrir, aby przypomnieć o celach, o które walczyły Demonstrujący mnisi koptyjscy sami zaczepili mnie i poprosili o zrobienie fotografii Pod koniec 2010 r. oraz na początku 2011 r. w całym niemal świecie arabskim doszło do fali protestów przeciw skrajnej arogancji autokrytycznych reżimów, ograniczeniu swobód obywatelskich, korupcji i nepotyzmowi. Jak w  dominie, grze tak ulubionej w tej części świata, gniew i desperacja ludzi eksplodowały, nie zważając na granice. „Arabska Wiosna Ludów” na naszych oczach tworzyła historię regionu. Pamiętam niesamowitą atmosferę panującą na ulicach Kairu. Egipcjanie, bez...
Mateusz Matyszkowicz
Kiedy więc odtwarzamy relacje między Herlingiem a „Kulturą” na podstawie ostatnich świadectw Jerzego Giedroycia i Zofii Hertz, znajdziemy tam pod adresem naszego autora „Dziennika” wiele nieprzyjemnych słów. Zofia Hertz mówi, że w ogóle go nigdy nie lubiła. Ale kto by teraz o tym pamiętał, skoro dwa najcenniejsze elementy Herlingowej spuścizny są z „Kulturą” ściśle związane: i „Inny świat”, i „Dziennik pisany nocą”. Teraz zaś, dzięki publikacji krajowych dzienników Jarosława Iwaszkiewicza, dostajemy nowy materiał porównawczy, nowe smaczki i nowe konteksty. To zresztą niesamowity znak czasów, że wznowienie Herlinga zbiega się w czasie z wydaniem trzeciego tomu „Dzienników” Iwaszkiewicza obejmującego również lata 70. Kiedy więc u Iwaszkiewicza czytamy o tym, jak spotyka Gierka, pana...
Małgorzata Matuszak
Według Francisa Fukuyamy elementami, które kształtują zaufanie, są historia kulturowa i wychowanie. Zgodnie z główną tezą jego książki „Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu” dobrobyt danego państwa zależy od jednej dominującej cechy kulturowej – od poziomu zaufania w danym społeczeństwie. Ci bowiem, którzy uczestniczą w życiu gospodarczym, popierają się wzajemnie dlatego właśnie, bo wierzą, że tworzą społeczność opierającą się na wzajemnym zaufaniu. Przeciwnie, społeczeństwa przesiąknięte atmosferą nieufności skazane są na niedostatek i zacofanie. Nieufność ta jest produktem wspólnotowego doświadczenia. Według tzw. kultury zaufania wyróżnić można trzy rodzaje oczekiwań. Pierwszy z rodzajów, oczekiwania opiekuńcze, związany jest z liczeniem na to, że inni ludzie udzielą nam...
Grzegorz Makus
W 1945 r. polskie podziemie zbrojne skupiało w swoich szeregach około 250 tys. konspiratorów, z czego 20 tys. żołnierzy walczyło z bronią w ręku w oddziałach leśnych (czyli tyle, ile w kulminacyjnym momencie powstania styczniowego, w lecie 1863 r.). W dramatycznym roku 1945 skala antykomunistycznego oporu zbrojnego była tak wielka, że gdyby nie sowieckie dywizje stacjonujące w Polsce, uzurpatorska władza komunistyczna zostałaby w naszym kraju zmieciona z powierzchni ziemi w ciągu kilku tygodni. Najdotkliwsze dla reżimu komunistycznego były udane akcje uwalniania więźniów. W latach 1944–1947 doszło do 88 uderzeń na więzienia i areszty w miejscowościach nie mniejszych niż miasta powiatowe oraz na obozy MBP i NKWD. W ponad 100 akcjach odbijano więźniów również z gminnych aresztów...

Pages