Pro Memoria

Jacek Kwieciński
O upadku tradycyjnych wartości W Polsce nadal dominują problemy związane z dziedzictwem pozostawionym przez 45 lat komunizmu. Dominują słusznie, bo z tzw. postkomunizmu musimy się wydostać. Ale Polska nie znajduje się w próżni i jest – jak cała nasza cywilizacja – uwikłana w co najmniej dwie batalie o globalnym zasięgu, o podstawowym znaczeniu dla jej przyszłości. Pierwsza ma formę oporu stawianego jeszcze (na szczęście) zakusom budowniczych nowej utopii politycznej, którzy choć poczynili już wiele szkód, niestrudzenie dążą do ich zmaksymalizowania. Czują się oni w obowiązku „wyzwolić” już nie proletariat, ale zgoła wszystkich, wszędzie. Obalić tradycyjny porządek z jego elementarnymi normami i stworzyć tym razem już absolutnie idealny świat. Batalia druga to wstępne potyczki w...
Janusz Kurtyka
Ruch „Solidarności” od początku był wielonurtowy Los „Steinerta” był udziałem wielu Polaków, których zwerbowała komunistyczna bezpieka. Nie wszyscy zwerbowani poddawali się aktywnie regułom współpracy agenturalnej z UB/SB. Część z nich próbowała się od tej współpracy uwolnić, niektórym się udało - i było ich więcej, niż potocznie się uważa. Każdy wstrząs w PRL, każdy z „polskich miesięcy”, oznaczał dla bezpieki nieuchronne zjawisko kryzysu siatek agenturalnych, odmów współpracy i konieczność podejmowania wzmożonych wysiłków w celu werbowania nowych informatorów w nowych środowiskach na potrzeby zwalczania aktualnego kryzysu. Nie bez przyczyny przywołany został powyżej przykład powikłanych losów przedstawiciela pokolenia, którego dziełem była Armia Krajowa - dziś stanowiąca...
Piotr Lisiewicz
Każdy z nas może być opluty na zlecenie „Dzisiejsi szefowie IPN, działając na zlecenie swych sponsorów politycznych, potrafią w ciągu jednej nocy wynaleźć haki na każdego z nas” – takim obrazem IPN straszył swych czytelników Adam Michnik (14.05.2007). „Każdy z nas w każdej chwili może być opluty. Ubeckie teczki są już w całości otwarte dla tych, którzy sprawują dziś władzę w IPN i w państwie. Stały się kijem bejsbolowym do uderzania w inaczej myślących. Monopoliści dostępu do teczek nierzadko posuwają się do postępków łajdackich – dość wspomnieć ponury przebieg ostatnich posiedzeń Trybunału Konstytucyjnego. Trzeba wreszcie ukrócić wszechwładzę tej koszmarnej policji – pamięci i szantażu, bo tym przecież jest obecne kierownictwo IPN” – wyznaczył obowiązującą linię. Obraz niepokornych...
Janusz Kurtyka
„Nie”, czyli „Niepodległość” Nowa struktura konspiracyjna, organizowana od wiosny 1944 r. przez płk/gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa (wcześniej dowódcę Kedywu KG AK), otrzymała nazwę „Nie” („Niepodległość”). Praktycznie zaczęła funkcjonować po formalnym rozwiązaniu Armii Krajowej (co nastąpiło 19 stycznia 1945 r.) w oparciu o wcześniej oddelegowane z niej kadry. Była kontynuatorką idei AK i została uzupełniona o te wyselekcjonowane i nieliczne sztaby AK, które na mocy tajnego rozkazu Komendanta Sił Zbrojnych w Kraju gen. Leopolda Okulickiego pozostały w konspiracji. „Nie” była organizacją nastawioną na „długi dystans”. W bieżącej działalności ograniczano się do samoobrony, propagandy, wywiadu i kontrwywiadu, badania nastrojów w Armii Czerwonej i dowodzonej przez sowieckich oficerów...
Krystyna Grzybowska
Na międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez krakowski Ośrodek Myśli Politycznej pod nazwą „Dekomunizacja” w grudniu 1999 r. ówczesny premier RP Jerzy Buzek zadał dramatyczne pytanie: czy zrobiliśmy wszystko, aby to, co złe, zostało nazwane złem? Pytanie to nawiązywało do wypowiedzi prof. Wojciecha Roszkowskiego, dyrektora Instytutu Studiów Politycznych PAN. Premier Buzek podkreślił, że historyków oceniamy według kryteriów skuteczności i moralności. W konferencji, w której wzięłam udział jako przedstawicielka mediów, uczestniczyli naukowcy i politycy z Polski i RFN. Zwracała uwagę wypowiedź szefa Federalnego Urzędu ds. Akt Stasi Joachima Gaucka, rozczarowanego faktem, że w Sejmie nie znalazła się większość dla zatwierdzenia prof. Witolda Kuleszy na stanowisko szefa...

Pages