Grzegorz Makus

Grzegorz Makus
Józef Kuraś w mundurze 2. Pułku Strzelców Podhalańskich, 1936 r. (IPN) Komuniści przez kilkadziesiąt lat kreowali opinie o „Ogniu”. Zafałszowana propaganda miała zastąpić fakty skrywane w archiwach, a publicystyka peerelowska nie pozostawiła na nim i jego partyzantach suchej nitki. Podobnie jak to uczyniono z żołnierzami antykomunistycznego podziemia w innych regionach kraju, zrobiono z nich zwykłą bandę rabunkową, a ich dowódcę czarnym charakterem o rękach splamionych krwią niewinnych ludzi, w tym również Żydów, co stało się pretekstem do obwołania go antysemitą. Wielu historyków uważa, iż zbrukanie życiorysu Józefa Kurasia to majstersztyk komunistycznej propagandy, lecz mimo to pamięć i legenda tego dzielnego górala jest żywa do dziś nie tylko na Podhalu, ale i w całej Polsce. „...
Grzegorz Makus
Spotkanie z Sowietami W listopadzie 1942 r. Niemcy rozpoczęli wysiedlanie ludności polskiej z Zamojszczyzny. W odpowiedzi na te działania mjr „Adam” zorganizował w noc sylwestrową 1942 r. szeroko zakrojoną akcję przeciwko okupantom, w ramach której miano przeprowadzić możliwie najwięcej akcji dywersyjnych na terenie całego Inspektoratu Zamojskiego. Oddział Tadeusza Kuncewicza przejawiał niezwykle dużą aktywność bojową i to na nim w dużej mierze spoczął ciężar walki z Niemcami w okresie wysiedleń i pacyfikacji, a ludność wielu tamtejszych wsi zawdzięcza „Podkowie” ocalenie. 1 czerwca 1943 r. Niemcy otoczyli wieś Sochy k. Zwierzyńca. Została ona spalona, mieszkańcy wymordowani, a dzieła zniszczenia dokonały samoloty, które zbombardowały płonące zabudowania. Tego samego dnia mjr „...
Grzegorz Makus
Wybór konspiracji Zdzisław Broński urodził się 24 grudnia 1912 r. w Radzicu Starym (pow. Lubartów) w woj. lubelskim. Jego rodzice, Franciszek i Apolonia z Warchulskich, prowadzili 12-hektarowe gospodarstwo rolne. Był trzecim spośród czworga dzieci. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczęszczał do gimnazjum w Lublinie, jednak nie złożył egzaminu dojrzałości. W 1934 r. powołano go do odbycia służby wojskowej w 23. PP we Włodzimierzu Wołyńskim. Ukończył wówczas szkołę podoficerską i otrzymał stopień plutonowego. Po powrocie do domu pracował w gospodarstwie rodziców. Należał do miejscowego koła Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew”. Od lewej: mjr Hieronim Dekutowski „Zapora” i kpt. Zdzisław Broński „Uskok” W sierpniu 1939 r. zmobilizowano go, uczestniczył w walkach wrześniowych w...
Grzegorz Makus
„RÓJ”– dowódca niezłomny Mieczysław Dziemieszkiewicz urodził się 25 stycznia 1925 r. w Zagrobach, pow. Łomża, był synem Adama i Stefanii z d. Świerczewskiej. Rodzina Dziemieszkiewiczów określana była w materiałach UB jako robotnicza, chociaż zaznaczano, że jego ojciec „walczył w szeregach białogwardzistów przeciwko Armii Czerwonej”. W 1939 r. Mieczysław ukończył Szkołę Powszechną w Różanie. W czasie okupacji niemieckiej pracował w niemieckim przedsiębiorstwie przewozowym w Makowie Mazowieckim. W latach okupacji uczęszczał tam na kursy tajnego nauczania. Działał w NSZ, przewoził materiały konspiracyjne, które przekazywał mu brat Roman ps. „Adam”, „Pogoda”, który również należał do NSZ i w późniejszym okresie był komendantem Powiatu NSZ Ciechanów oraz dowódcą oddziału partyzanckiego...
Grzegorz Makus
W 1945 r. polskie podziemie zbrojne skupiało w swoich szeregach około 250 tys. konspiratorów, z czego 20 tys. żołnierzy walczyło z bronią w ręku w oddziałach leśnych (czyli tyle, ile w kulminacyjnym momencie powstania styczniowego, w lecie 1863 r.). W dramatycznym roku 1945 skala antykomunistycznego oporu zbrojnego była tak wielka, że gdyby nie sowieckie dywizje stacjonujące w Polsce, uzurpatorska władza komunistyczna zostałaby w naszym kraju zmieciona z powierzchni ziemi w ciągu kilku tygodni. Najdotkliwsze dla reżimu komunistycznego były udane akcje uwalniania więźniów. W latach 1944–1947 doszło do 88 uderzeń na więzienia i areszty w miejscowościach nie mniejszych niż miasta powiatowe oraz na obozy MBP i NKWD. W ponad 100 akcjach odbijano więźniów również z gminnych aresztów...

Pages