RATUJMY „ROJA”

„RÓJ”– dowódca niezłomny


Mieczysław Dziemieszkiewicz urodził się 25 stycznia 1925 r. w Zagrobach, pow. Łomża, był synem Adama i Stefanii z d. Świerczewskiej. Rodzina Dziemieszkiewiczów określana była w materiałach UB jako robotnicza, chociaż zaznaczano, że jego ojciec „walczył w szeregach białogwardzistów przeciwko Armii Czerwonej”. W 1939 r. Mieczysław ukończył Szkołę Powszechną w Różanie. W czasie okupacji niemieckiej pracował w niemieckim przedsiębiorstwie przewozowym w Makowie Mazowieckim. W latach okupacji uczęszczał tam na kursy tajnego nauczania. Działał w NSZ, przewoził materiały konspiracyjne, które przekazywał mu brat Roman ps. „Adam”, „Pogoda”,...
[pozostało do przeczytania 95% tekstu]
Dostęp do artykułów: