Numer 3 (73)/2012

Urszula Radziszewska
Mikołaj Zebrzydowski i jego żona Urszula mieli, jak chce legenda, widzenie, w którym zobaczyli trzy płonące krzyże unoszące się nad wzgórzem. Był 1600 rok. W ciągu kilku następnych lat powstały kościół, klasztor i pierwsze kaplice Drogi Krzyżowej, którą rozbudowywano aż do połowy XVIII w. Dziś, gdy chce się poza uroczystościami Wielkiego Tygodnia i świąt maryjnych zobaczyć wszystkie kaplice i kościółki, trzeba poświęcić minimum trzy godziny. Oprócz Dróżek Pana Jezusa, obejmujących 28 stacji skupionych w 24 obiektach, można przejść Dróżki Matki Boskiej i odwiedzić kilka niezwiązanych bezpośrednio z Pasją kaplic, takich jak Betsaida i Pustelnia św. Marii Magdaleny. To w Wielkim Tygodniu odbywają się tu niezwykłe misteria pasyjne, które oglądają nie tylko pielgrzymi, pragnący przeżyć Mękę...
Mateusz Matyszkowicz
Niedawno odnalazłem arcyciekawą monografię o tym przedwojennym radiu, znakomity przewodnik i zaprawa przed wyprawą wehikułem czasu. Maciej Józef Kwiatkowski – nieżyjący już zapalony radiowiec, powstaniec i varsavianista, pierwszy Polak, który doktoryzował i habilitował się z historii radia – opisał dzieje warszawskiej rozgłośni od samego początku – czyli od przejęcia przez Polskę niemieckiej radiostacji wojskowej w 1918 r. A potem stowarzyszenia radioamatorów, zabiegi, pierwsze próby nadawania i wreszcie powstanie właściwego radia. Znajdziemy tam analizy programów, sylwetki twórców, szczegóły techniczne i mniej techniczne anegdoty. Po prostu, uczta. Poznałem stare ramówki, budowę odbiorników i statystyki abonentów. Książka, co trzeba podkreślić, powstała za komuny. Czas powstania...
Małgorzata Matuszak
Filozofowie analityczni, wśród nich np. John L. Austin, zaliczają obietnicę do wypowiedzi performatywnych, czyli takich, które dokonują czegoś przez sam fakt bycia wypowiedzianym. Wypowiedź performatywna nie jest tylko komunikatem, czyli pewnym przekazem informacji o jakimś stanie rzeczy, ale – mocą samego faktu wypowiedzenia – stwarzaniem pewnego, nowego stanu rzeczy. Obietnica jest właśnie taką wypowiedzią sprawczą. Według Austina, wypowiedzi performatywne nie mogą być prawdziwe ani fałszywe; w ich wypadku mówić możemy o fortunności bądź niefortunności, o tym, że się udały albo nie. Aby wypowiedź performatywną można było za udaną uznać, muszą być spełnione reguły intencji, konwencji i okoliczności. Przywołuje Austin wypowiedź Eurypidesowego Hippolytosa: „Mój język przysiągł, lecz moje...
Grzegorz Makus
„RÓJ”– dowódca niezłomny Mieczysław Dziemieszkiewicz urodził się 25 stycznia 1925 r. w Zagrobach, pow. Łomża, był synem Adama i Stefanii z d. Świerczewskiej. Rodzina Dziemieszkiewiczów określana była w materiałach UB jako robotnicza, chociaż zaznaczano, że jego ojciec „walczył w szeregach białogwardzistów przeciwko Armii Czerwonej”. W 1939 r. Mieczysław ukończył Szkołę Powszechną w Różanie. W czasie okupacji niemieckiej pracował w niemieckim przedsiębiorstwie przewozowym w Makowie Mazowieckim. W latach okupacji uczęszczał tam na kursy tajnego nauczania. Działał w NSZ, przewoził materiały konspiracyjne, które przekazywał mu brat Roman ps. „Adam”, „Pogoda”, który również należał do NSZ i w późniejszym okresie był komendantem Powiatu NSZ Ciechanów oraz dowódcą oddziału partyzanckiego...
Marcin Wolski
W latach 90. wydawał się politykiem sympatycznym i niezbyt poważnym (takim był też Kaczor Donald w „Polskim ZOO”), który zaliczył jedną ciężką wpadkę przy „nocy długich teczek” w 1992 r., ale kto nie zaliczył? Lekceważony przez ludzi pokroju prof. Geremka, nielubiany przez Michnika, jako wicemarszałek Senatu głównie spał. W momencie powstawania PO wydawał się najsłabszym z tenorów, ale nawet kiedy pozbył się konkurentów, oszukał opinię publiczną wizją konserwatysty-reformatora marzącego, wedle słów jego mentora Rokity, o „szarpnięciu” lejcami z wizją Polski wielkiej pod rządami PO–PIS-u, w chwili porażki z Lechem Kaczyńskim wydawał się człowiekiem przegranym, niezdolnym do kontrofensywy. Potem zaskoczył, uruchomiony koktajl antykaczystowskich fobii, postubeckich lęków, wsparty przez...

Pages