Dominik Tarczyński

Dominik Tarczyński
„Dacie światu wielkiego papieża” Wszystko to brzmi przerażająco, jednak należy wierzyć, że to jedynie incydenty, które na kartach historii Polski będą zapisane jako kolejne, po faszyzmie i komunizmie, przegrane ataki zła. Dzięki bł. Janowi Pawłowi II upadł mur berliński, a Europa otrzymała kolejną szansę. Wielkość papieża Polaka można potwierdzić wieloma dokonaniami, lecz wszystko to zbyteczne, gdy przypomnimy sobie niezliczone tłumy na placu św. Piotra, które już w dniu śmierci Ojca Świętego skandowały przez wiele godzin: Santo Subito! Niewiele osób wie, że wielki papież Polak został w przeszłości przepowiedziany podczas wyjątkowego objawienia. 3 maja 1863 r. w Przemyślu – w okresie klęski powstania styczniowego i nasilonych represji caratu Anioł objawił się w widoczny sposób...
Dominik Tarczyński
W samo południe Gdy mówimy o państwach demokratycznych, mamy na myśli kraje, w których wybrano władze w wolnych wyborach, gdzie gospodarka jest stabilna i wolna od obcych wpływów, a bezpieczeństwo mieszkańcom jest w stanie zagwarantować silna armia. Oczywiście na tym lista filarów demokracji państwa się nie kończy, chciałbym jednak skupić się na trzech wymienionych. Realizując film, spotykałem się z wieloma przedstawicielami różnych grup społecznych. Byli to politycy, żołnierze, przedsiębiorcy, księża, ale też zwykli parafianie czy studenci. W dokumencie, który trwa 52 minuty, niestety, nie udało się ukazać wszystkiego, co słyszałem, widziałem i czego byłem świadkiem. Jednymi z pominiętych w filmie są przedsiębiorcy. Gospodarka Kolumbii to jeden z ważniejszych filarów  tego...