Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

ŚWIADECTWO DLA ŚWIATA

Dodano: 01/04/2012 - Numer 3 (73)/2012
„Głupstwo głoszenia słowa” Seminaria Redemptoris Mater są owocem drogi neokatechumenalnej, która, podobnie jak wiele ruchów katolików świeckich, wyrosła po Soborze Watykańskim II. Jan Paweł II – gorący zwolennik neokatechumenatu – zobaczył w nim szansę nowej ewangelizacji dla coraz bardziej zlaicyzowanego świata. „[…] spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących. Tak więc, gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego!” – te słowa z pierwszego „Listu do Koryntian” cytował Jan Paweł II, mówiąc o potrzebie odnowy duchowej. Kiko Argüello, inicjator (wspólnie z Carmen Hernandez) drogi neokatechumenalnej, przy każdej okazji podkreśla, że tylko dzięki wierze i odwadze Jana Pawła II powstały seminaria misyjne, i to dzięki papieżowi-Polakowi po 40 latach istnienia droga neokatechumenalna została oficjalnie zatwierdzona, otrzymując statuty. Od momentu powstania pierwszego seminarium misyjnego w 1987 r. do tej pory na całym świecie powstało 78 Redemptoris Mater. Są one rozsiane po różnych kontynentach i znajdują się głównie w regionach, gdzie zamiera chrześcijaństwo, a nawet tam, gdzie o Bogu nikt nigdy nie słyszał. Trafiają do nich klerycy z różnych krajów, którzy po święceniach kapłańskich jadą z nową ewangelizacją. Tak jak księża z warszawskiego seminarium Redemptoris Mater prowadzący ewangelizację głównie w byłych krajach Związku Radzieckiego.Zwyczajne cuda Dekret o powołaniu w
     
24%
pozostało do przeczytania: 76%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze