Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

Dyplomacja na kursie, na ścieżce…

Dodano: 03/03/2012 - Numer 2 (72)/2012
Istotne rozbieżności Prawo i Sprawiedliwość preferowało koncepcje o potrzebie zachowania w Polsce silnej władzy państwowej, odpowiedzialnej za kierunki reform, za wszechstronnie rozumiane bezpieczeństwo obywateli, przy zachowaniu równowagi pomiędzy władzą centralną a samorządową. Platforma Obywatelska ewoluowała w tym czasie w kierunku najpierw skrajnego liberalizmu, a następnie po wygranych wyborach w 2007 r., w kierunku bezideowej partii władzy troszczącej się jedynie o dobry wizerunek i o „ciepłą wodę w kranie”. Zdaniem polityków Platformy to nie rząd, a społeczeństwo obywatelskie miało sobie rozwiązywać różne kwestie życiowe. Istotne różnice dotyczyły podejścia do rozwoju gospodarczego. Prawo i Sprawiedliwość proponowało zrównoważony rozwój oparty na koncepcjach solidarnego państwa i społeczeństwa. Platforma Obywatelska zaś budowę gospodarki przez rozwój głównych metropolii i regionów, co zdaniem ekspertów PiS prowadziłoby do jeszcze większych kontrastów w kraju. Jedną z najistotniejszych rozbieżności pomiędzy obiema partiami jest jednak podejście do polityki zagranicznej państwa, do roli Polski w Europie i świecie. Są to fundamentalne różnice dotyczące zarówno oceny środowiska międzynarodowego, wyzwań i zagrożeń, naszych celów i ambicji na arenie międzynarodowej, jak i instrumentów odnośnie do przeciwstawiania się zagrożeniom oraz realizowania naszych interesów narodowych. Modnie mówiąc, dzieli nas narracja o tym, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i jak
     
12%
pozostało do przeczytania: 88%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze