Radio czy Maryja?

Media a poznanie człowieka Media, jakkolwiek pojęte, zawsze pozostaną konglomeratem myśli ludzkiej. Są przedmiotem narzucającym się naszemu poznaniu. I to dopiero byt podmiotowy, poznający daje im istnienie. Podmiotem poznającym i warunkującym moje poznanie nie jest „władza mediów”, ale władze mojej duszy – rozumu, woli, pamięci i to dzięki nim, a nie dzięki mediom mogę dokonać afirmacji świata realnego. Wynika z tego, że niemożliwe jest, aby media udzielały władzy poznawczej człowiekowi. Co...
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: