Kwiatki ojca Jacka

Przypadek o. Jacka Krzysztofowicza pokazuje, że w dzisiejszych czasach można przez wiele lat być formalnie związanym z instytucją Kościoła katolickiego, wyznając jednocześnie poglądy niekatolickie.

Święty Dominik, zakładając w XIII w. zakon Braci Kaznodziejów, pragnął, aby poprzez nauczanie i głoszenie kazań dzielili się oni z wiernymi owocami swojej kontemplacji i w ten sposób prowadzili dusze ku życiu wiecznemu. Syn duchowy św. Dominika miał najpierw sam się doskonalić, a następnie nauczać innych przykładem własnego postępowania. W ten sposób jego życie i nauczanie oparte na doktrynie katolickiej tworzyły integralną całość i mogły skutecznie służyć zbawieniu dusz.
...
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: