Wielkie idee i małe sprawy

Wartości sprawą fundamentalną Oczywiście nie znaczy to, że mamy nagle zrezygnować z wartości po to, by schlebiać najniższym gustom. Że należy wyrzec się prawdy i zacząć popierać postkomunistów – bo oni mają kasę i wpływy. Że mamy jarać jointy i chwalić Edwarda Gierka. Takie działanie byłoby nie tylko niemoralne. Byłoby skrajnie głupie. Parafrazując słowa prezesa PiS – cnotę odbierze, rubli nie przyniesie. Dla mediów tworzących Strefę Wolnego Słowa to sprawa oczywista. O tym, jak nasze...
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: