Wielkie idee i małe sprawy

Wartości sprawą fundamentalną

Oczywiście nie znaczy to, że mamy nagle zrezygnować z wartości po to, by schlebiać najniższym gustom. Że należy wyrzec się prawdy i zacząć popierać postkomunistów – bo oni mają kasę i wpływy. Że mamy jarać jointy i chwalić Edwarda Gierka. Takie działanie byłoby nie tylko niemoralne. Byłoby skrajnie głupie. Parafrazując słowa prezesa PiS – cnotę odbierze, rubli nie przyniesie.

Dla mediów tworzących Strefę Wolnego Słowa to sprawa oczywista. O tym, jak nasze środowisko ocenia układność i karierowiczostwo niektórych „naszych” dziennikarzy, pisał przed miesiącem w doskonałym tekście „Salon, Przedpokój, Ulica” Piotr Lisiewicz...
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: