Katechizm inteligenta

Małgorzata Matuszak
Milczenie nie jest brakiem słów, nie jest słów zaprzeczeniem. Ono wiele ma twarzy. Może przybierać sens czegoś absolutnie niewyrażalnego albo tego, co tylko aktualnie nie jest wyartykułowane, niewypowiadalnego zatem bądź niewypowiedzianego. Może wypływać z niemożności nazwania czegoś, co wymyka się wszelkiej kategoryzacji, być skutkiem nadobfitości, pragnącej pozostać niewymowną aż do końca, ale może też wynikać z rozpaczy, z bólu samotności, z bezradności,  ze współcierpienia.   W milczenie, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne, możemy w pełni wejść wtedy tylko, gdy jesteśmy wolni. By cisza wywierała na nas dobroczynny wpływ, musi być przyjęta dobrowolnie. Milczenie, do którego zostaliśmy zmuszeni, naznaczone jest przemocą, a ta rodzi...
Małgorzata Matuszak
Termin „hedonizm” pochodzi od greckiego słowa „hedone” oznaczającego „przyjemność, rozkosz”. Hedoniści uznawali przyjemność za dobro i źródło szczęścia, w dążeniu zaś do niej i unikaniu przykrości upatrywali cel życia człowieka i motyw jego działań.   W historii filozofii greckiej wyróżnić można dwie, odmienne bardzo, formy hedonizmu. Twórcą pierwszej z nich, którą nazwać można hedonizmem skrajnym, radykalnym, był Arystyp z Cyreny, uznawany za „czarną owcę w gronie sokratyków”. Arystyp i cyrenaicy głosili wyższość przyjemności cielesnych nad wszystkimi innymi, zachęcając innych, by „żyli chwilą”, taka jest bowiem natura  najwyższej, fizycznej przyjemności – chwilowa, obecna tylko w „teraz”. Drugą z form hedonizmu, bardziej umiarkowaną i stonowaną, spotkać można przede...
Małgorzata Matuszak
Papież Franciszek podczas Mszy św. na Campus Misericordiae w Brzegach, na zakończenie XXXI Światowych Dni Młodzieży, zwrócił się do nas z apelem, byśmy nie zamykali się w naszych smutkach, ciągle rozpamiętując doznane krzywdy i przeszłość, ale zwracali się ku Bogu, który zawsze czeka na nas z nadzieją. Bo też „przywiązywanie się do smutku nie jest godne naszej postury duchowej! Jest to w rzeczywistości jakiś wirus, który zaraża i blokuje wszystko, który zamyka wszelkie drzwi, który uniemożliwia rozpoczęcie życia na nowo, ponowny start”. Uczucia są immanentną składową naszego życia. Wśród nich – smutek, który przybierać może różne formy. Może być smutkiem „reaktywnym”, uzasadnioną reakcją na stratę kogoś bliskiego, czegoś ważnego, nieosiągnięcie celu,...
Małgorzata Matuszak
Czytajcie Błogosławieństwa, to wam dobrze zrobi!” – mówił papież Franciszek podczas spotkania z młodzieżą świata w Rio de Janeiro, zachęcając młodych ludzi do tego, by zgłębiali ewangeliczne błogosławieństwa. Mottem przyświecającym tegorocznym, XXXI Światowym Dniom Młodzieży, które odbywać się będą w Polsce, jest piąte z ośmiu błogosławieństw wypowiedzianych przez Jezusa w Kazaniu na Górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). W poprzednich latach hasłami Dni Młodzieży, odbywających się na poziomie Kościołów lokalnych, były dwa inne błogosławieństwa: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3, w 2014 roku) i „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać...
Małgorzata Matuszak
Po 1950 r. stało się oczywiste, że obowiązujące dotychczas definicje sztuki przestają się mieścić w nowym jej ujęciu i nie przystają do rzeczywistości. Sztuka współczesna stała się tak bardzo różnorodna i wielowarstwowa, iż jej pojęcie jest obecnie jeszcze mniej możliwe do zdefiniowania niż sztuka w ogóle. Nikt też nie wie, w jakim kierunku ona zmierza.  XX wiek to okres istnienia dwóch wielkich przełomów awangardowych. Pierwszy miał miejsce w latach 20., kiedy do głosu doszły nowe ruchy artystyczne, jak choćby kubizm, dadaizm, futuryzm, surrealizm, ekspresjonizm czy fowizm; drugi nastąpił w latach 60. i 70. i obejmował zjawiska, takie jak ekspresjonizm abstrakcyjny Jacksona Pollocka, działalność artystyczną Andy’ego Warhola, „minimal art”, „environment”, sztukę efemeryczną,...

Pages