Katechizm inteligenta

Małgorzata Matuszak
Obecna w polszczyźnie „manipulacja” pochodzi z języka francuskiego, francuskie manipulation wywodzi się zaś bądź z łacińskiego manipulus oznaczającego „garść, wiązkę, naręcze; kampanię wojska”, bądź z połączenia słów manus – „ręka” i plere – „napełniać” albo pello – „rozpędzić, wprawić w ruch, dotknąć, poruszyć”. Właśnie z tym etymologicznym połączeniem w wyrażenie manus pellere można spotkać się literaturze dotyczącej manipulacji najczęściej. Oznacza ono „trzymać dłoń w czyjejś dłoni, mieć kogoś w ręce”. W tym obszarze znaczeniowym mieści się także łacińskie manipulo tłumaczone jako „wykonuję coś ręką”, jak również manipulatio – „manewr, fortel, podstęp”. Początkowo termin „manipulacja” miał znaczenie jedynie czasownikowe i przymiotnikowe, rzeczownikowe przyjął dopiero w pierwszej...
Małgorzata Matuszak
Szczególnego znaczenia nabrała opinia publiczna dzisiaj, w społeczeństwach demokratycznych, stając się wręcz najważniejszą siłą w procesie demokratycznego kształtowania i zmiany współczesnych społeczeństw. Konfucjusz zapytany przez swojego ucznia o to, co jest niezbędne do sprawowania władzy, odpowiedział ponoć: „Dostatek żywności, silna armia, zaufanie ludu”. Pytany dalej o element najmniej z wymienionych ważny, odrzekł: „Dostatek żywności, albowiem ludzie od wieków cierpieli głód, natomiast bez armii i zaufania ludzi rządzić nie sposób”. Kiedy zaś uczeń chciał dociec, który z tych ostatnich dwóch elementów jest mniej ważny, mistrz odparł: „Wojsko. Można zrezygnować z silnej armii, bowiem nie zawsze zagraża nam wróg, ale bez zaufania ludu...
Małgorzata Matuszak
Szczególnego znaczenia nabrała opinia publiczna dzisiaj, w społeczeństwach demokratycznych, stając się wręcz najważniejszą siłą w procesie demokratycznego kształtowania i zmiany współczesnych społeczeństw. Konfucjusz zapytany przez swojego ucznia o to, co jest niezbędne do sprawowania władzy, odpowiedział ponoć: „Dostatek żywności, silna armia, zaufanie ludu”. Pytany dalej o element najmniej z wymienionych ważny, odrzekł: „Dostatek żywności, albowiem ludzie od wieków cierpieli głód, natomiast bez armii i zaufania ludzi rządzić nie sposób”. Kiedy zaś uczeń chciał dociec, który z tych ostatnich dwóch elementów jest mniej ważny, mistrz odparł: „Wojsko. Można zrezygnować z silnej armii, bowiem nie zawsze zagraża nam wróg, ale bez zaufania ludu...
Małgorzata Matuszak
Władza nie jest tylko przywilejem, lecz przede wszystkim odpowiedzialnością – za państwo i obywateli, za decyzje i działania bądź ich brak. „Podstawowym pojęciem w naukach społecznych jest Władza, w takim samym sensie, jak Energia jest podstawowym pojęciem fizyki. [...] Prawa dynamiki społecznej mogą być wyrażone jedynie w kategoriach władzy” – twierdził B. Russell. I trudno z nim się nie zgodzić, problematyka władzy jest wszak tak stara jak historia ludzkości i jej społeczny rozwój, choć oczywiście na przestrzeni lat zmieniały się sposoby ujmowania zjawiska władzy, jej rozumienie i definicje. W pierwszym wydaniu „Encyklopedii Britanniki” z 1771 r. czytamy, że władza to „zdolność czynienia czegokolwiek”, co można rozumieć bądź...
Małgorzata Matuszak
By lepiej zrozumieć, czym jest miłosierdzie, odnieść się trzeba do słów, których używali natchnieni autorzy Starego Testamentu, by jak najpełniej oddać jego istotę. W starotestamentowej terminologii pod słowami, które tłumaczymy jako „miłosierdzie”, kryją się zwykle dwa wyrażenia. Pierwszym z nich jest: „hesed”, które używane jest zarówno w kontekście relacji międzyludzkich, jak i – wtórnie – w odniesieniu do Boga. „Hesed” odnosi się do trzech dziedzin: czynu, charakteru wspólnotowego i trwałości, wskazując na swoistą, czynną postawę dobroci, życzliwości i wierności, płynącą z obowiązku ciążącego na kimś, kto związany jest z innymi osobami przez pokrewieństwo bądź z wewnętrznego zobowiązania wynikającego z wolnego wyboru,...

Pages