Numer 9 (67)/2011

Joshua Spero
Tak więc, z wielkim smutkiem i, teraz, czułymi wspomnieniami, oddajemy hołd tym wielkim talentom i duchowi demokracji straconym w samolocie pod Smoleńskiem. Społeczność międzynarodowa jest w żałobie po tak wielkiej tragedii. Pełna dobroci serca, moralności i oddania dusza Mariusza Handzlika staje się częścią dziedzictwa polskiej demokratycznej zmiany i transformacji w ostatnich dwóch dekadach i daje świadectwo jego cichej gorliwości.Po tym, jak odszedłem z pracy dla rządu, Mariusz kontynuował swoje nieustające wysiłki, by poprawiać bezpieczeństwo międzynarodowe Polski. Pomagał formułować politykę prezydentom i premierom, ale też pracował cicho i pilnie z zespołami doradczymi, dzięki którym został tak zaufanym doradcą. Nigdy nie zapomniał swoich korzeni i jak traktować ludzi szczerze i...
Joshua Spero
Aby zmniejszyć zagrożenie terroryzmem, musimy odszyfrować umysły naszych zaprzysięgłych wrogów, podważyć prawomocność ich racji i zaproponować przyzwoite alternatywy modernizacji. Przerażające ataki terrorystyczne przeciwko Ameryce z 11 września 2001 r. uświadomiły wielu Amerykanom brutalną rzeczywistość, której wielka część świata doświadcza codziennie. Jako były cywilny pracownik Pentagonu żyłem ze świadomością tego wrzenia, tej niepewności na długo przed atakami z 11 września [określanymi w USA skrótem 9/11 – K.Z.]. Dzisiaj, w tę smutną, 10. rocznicę, to odkrycie naszej podatności na zranienie zmieniło sposób, w jaki Amerykanie borykają się z międzynarodowymi siatkami terrorystycznymi, a zwłaszcza wpłynęło na skokowy wzrost znaczenia bezpieczeństwa i jego kosztów w kraju i za...
Sergiusz Piasecki
Czy możemy sobie wyobrazić Polaka, który by w razie zwycięstwa Hitlera i stworzenia przez niego przemocą w Polsce ustroju nazistowskiego reprezentował ten ustrój za granicą, jako attaché kulturalny, i twierdził poważnie, że służy Polsce? Jakbyśmy nazwali takiego typa? Przeczytałem w „Kulturze” (nr 45/46) artykuł Juliusza Mieroszewskiego „Sprawa Miłosza”. Autor twierdzi, że Miłosz nie jest nawet oportunistą i że „tego rodzaju postawa [nieufność do „nawróconego” Miłosza] jest obelgą dla narodu polskiego”. Jeśli uwzględnimy inne podobne głosy, okaże się, że postać tego dyplomaty Bierutowego zaczyna się powoli wywindowywać na piedestał bohatera narodowego. Sprawa Miłosza świadczy, że wielu ludziom brak wyobraźni w ocenianiu rzeczywistości „na dystans”, jak to często obserwujemy u ludzi...
Tomasz Terlikowski
Wszystkie kłamstwa Federacji Największą i najważniejszą z polskich organizacji promujących zabijanie nienarodzonych pozostaje bez wątpienia Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która powstała w 1991 r. Od tego momentu jej działaczki, na czele z Wandą Nowicką, nie tylko prowadzą nieustannie akcje na rzecz rozpropagowania aborcji, lecz także publikują (również w języku angielskim) gigantyczne raporty poświęcone rzekomemu łamaniu praw kobiet w Polsce. Federacja wymusza też na lekarzach przeprowadzanie tzw. legalnych zabiegów i medialnie nagłaśnia sprawy, które mogą przyczynić się do zmiany polskich zapisów prawnych. Najgłośniejszą z takich spraw, o tyle ciekawą, że będącą od początku do końca medialnym montażem, była słynna historia „Agaty”, którą do „Gazety Wyborczej”...
Małgorzata Matuszak
Paraolimpijczyk na olimpijskiej bieżni Sprawa kryteriów kwalifikacji w sporcie osób niepełnosprawnych to problem aktualny i drażliwy. Funkcjonują w nim grupy niepełnosprawności, zależne od rodzaju, stopnia i charakteru niepełnosprawności – po to, by można było porównywać wyniki startujących osób, by ich rywalizacja była w ogóle możliwa. Granica dzieląca sport osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych wydawała się w ogóle nie do przejścia. Kiedy Oscar Pistorius rozpoczął swą batalię o zgodę na udział w igrzyskach olimpijskich, sekretarz Międzynarodowej Federacji Lekkiej Atletyki Istvan Gyulail powiedział, że nikt nie wyobrażał sobie takiej sytuacji, tzn. rywalizacji ramię w ramię zawodników niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, za realnie możliwą. Wyobrażał sobie jednak taką sytuację...

Pages