LOBBYŚCI Z KRWIĄ NA RĘKACH

Wszystkie kłamstwa Federacji Największą i najważniejszą z polskich organizacji promujących zabijanie nienarodzonych pozostaje bez wątpienia Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, która powstała w 1991 r. Od tego momentu jej działaczki, na czele z Wandą Nowicką, nie tylko prowadzą nieustannie akcje na rzecz rozpropagowania aborcji, lecz także publikują (również w języku angielskim) gigantyczne raporty poświęcone rzekomemu łamaniu praw kobiet w Polsce. Federacja wymusza też na lekarzach...
[pozostało do przeczytania 87% tekstu]
Dostęp do artykułów: