JAK ZACHÓD ZBUDOWAŁ ROSJĘ PUTINA

Przepowiadający i przepowiadane

Okres „wojen feudalnych oligarchów” zyskał wśród wielu Rosjan miano następnej „smuty”. Kojarzy się on z czasami wysokiej przestępczości i łupiestwa majątku „wspólnego”. Na Zachodzie wręcz odwrotnie. Mówi się tu o okresie demokratyzacji, ekonomicznym eldorado oraz o niczym nieograniczonej wolności słowa i gustu.

Zależy mi, aby czytelnik spojrzał na okres od grudnia 1991 r. do grudnia 1999 r. oczami niektórych demaskatorów komunistycznych celów. Aby spojrzał, jak na okres podobnych swobód, które występowały u zarania władzy bolszewików. Chodzi o okres NEP (od słów Nowaja ekonomiczeskaja politika) panujący w Sojuzie Sowietów w latach 1921–1929.

Józef Mackiewicz pisał o zdolności komunizmu do przystosowywania się i pozornego ewoluowania. Przestrzegał przed dalekosiężnymi celami bolszewików. Dopiero jednak Anatolij Golicyn, sowiecki uciekinier z 1961 r. i pracownik departamentu planowania KGB, nadał sowieckiej machinie wyrazistych rysów. Pomogły mu w tym praktyka oraz znajomość leninowskich dokonań.

Po śmierci Stalina sowieccy przywódcy zarządzili odwrót od „stalinowskich” metod wygrywania komunizmu na rzecz bardziej, ich zdaniem, subtelnej, twórczej i skutecznej strategii. Postawili na dalekosiężną współpracę z innymi państwami komunistycznymi, na „werbowanie” tzw. Trzeciego Świata, na polu lokalnym zaś na bardziej „teoretyczną” pracę z agenturą, natomiast w dziedzinie zarządzania opowiedzieli się za depersonalizacją władzy na rzecz kolektywu.

Biblioteka Anatolija Golicyna

Golicyn swą wiedzą i prognozami podzielił się ze światem w 1984 r. Swoje ponad 20-letnie obserwacje i przemyślenia skomasował w książce: „Nowe kłamstwa w miejsce starych”. Jej polskie tłumaczenie w prestiżowym wydawnictwie ukazało się dopiero w 2007 r., nakładem Biblioteki Służby Kontrwywiadu, z przedmową szefa specsłużby Antoniego Macierewicza.

...
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: