Numer 1 (47)/2010

Odpowiadając na pytanie odnoszące się do nadużyć seksualnych wśród kleru, kardynał Joseph Ratzinger już po raz kolejny nawiązał do sedna problemu: „Upadek moralny wielu chrześcijan czy nawet sam kryzys Kościoła mają jedną przyczynę. Jest nią, najprościej rzecz ujmując, słabnięcie wiary. Życie w katolickiej moralności bez dogłębnego przeświadczenia o tym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, a w Ewangelii zawarty jest Boży projekt dla życia człowieczego, jest niemożliwe”. Bez tej pewności – przypomniał Ratzinger – celibat, dziewictwo stają się ciężarami nie do zniesienia, a nawet absurdalnymi i nieludzkimi nakazami. Ci, którzy nierozważnie podjęli się tych zobowiązań, szukają jakiejkolwiek wymówki, uciekają się do hipokryzji, aby się tylko od nich uwolnić. Zanik wiary, wiary pojmowanej w...
Antoni Rybczyński
Data 14 grudnia 2009 r. przejdzie do historii jako koniec absolutnej dominacji Rosji w postsowieckich republikach Azji Centralnej. Otwarcie wielkiego gazociągu Turkmenistan–Uzbekistan–Kazachstan–Chiny symbolizowało gwałtowny wzrost roli Pekinu w regionie kosztem Moskwy. Przywódcy czterech państw nie zaprosili do udziału w uroczystości strony rosyjskiej. Dzięki uruchomieniu gazociągu kraje regionu uzyskują dostęp do alternatywnego dla Rosji odbiorcy gazu i wzmacniają pozycję negocjacyjną wobec Gazpromu. Zmniejsza się ekonomiczne i polityczne znaczenie Rosji, wzrasta zaś Chin. Moskwa jest sama sobie winna, bo licząc się z tym, że Turkmeni czy Kazachowie będą poszukiwać ośrodka równoważącego wpływy rosyjskie, dokonała błędnego strategicznego wyboru. Za głównego przeciwnika w regionie...
W 1926 r. włoski komunista Antonio Gramsci został po powrocie z Rosji uwięziony przez Mussoliniego. Podczas pobytu w więzieniu napisał swoje „Listy z więzienia”, w których wyłożył plan zniszczenia wiary i kultury Zachodu. Zawarł w nim m.in. pomysł na osłabienie i zniechęcenie ludzi Zachodu poprzez doprowadzenie do wewnętrznego rozkładu istniejącej struktury społecznej. Gramsci opowiedział się nie tylko za marksistowską walką klas, prowadzoną na gruncie ekonomii, lecz także za walką społeczną i kulturową. Na jego poglądach, np. zakładającej zniszczenie Zachodu teorii „długiego marszu przez kulturę” (lub instytucje), zbudowana jest obecna polityka społeczna USA. Niszczenie fundamentów cywilizowanego społeczeństwa Zburzyć zachodnią strukturę społeczną i zniszczyć Zachód od środka...
Olga Doleśniak-Harczuk
O pedofilii trudno rozmawiać – sam fakt istnienia tej patologii napawa normalnego człowieka odrazą. W ostatnich miesiącach dotyczące najmłodszych przestępstwa na tle seksualnym spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem opinii publicznej. Głośne historie Dariusa Kedysa i Andre Bamberskiego, ojców, którzy utraciwszy wiarę w sprawiedliwość, postanowili na własną rękę rozprawić się z katami swoich dzieci, wywołały wielkie poruszenie w europejskich mediach. Tolerancyjnym Europejczykom najwyraźniej puszczają nerwy. Zarówno wątek litewski, jak i niemiecko-francuski mogą być przyczynkiem do głębszej analizy. Oto trwający od dziesięcioleci proces „uelastyczniania granic moralności” wchodzi w kolejną fazę. Seksualizacja od kołyski, obdzieranie dziecka z naturalnego atrybutu niewinności cieszy...
W działalności podziemia narodowego sprawa obrony przedwojennej wschodniej granicy państwa była tematem często poruszanym. Kwestia polskiego charakteru Wilna i Lwowa była w ówczesnym społeczeństwie rzeczą bezsporną. Jednakże zmieniająca się sytuacja na froncie wschodnim musiała budzić wśród członków Stronnictwa Narodowego żywe obawy przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Nie mniejszy niepokój wzbudzały relacje polskich Kresowiaków, uciekających przed pogromami dokonywanymi przez Ukraińców przy milczącej zgodzie okupujących te tereny Niemców. Komitet Ziem Wschodnich Próbą przeciwstawienia się tej sytuacji było powstanie w 1943 r. Komitetu Ziem Wschodnich, organizacji powołanej przy Wydziale Propagandy Zarządu Głównego SN. Grupowała ona w swoich szeregach działaczy związanych z...

Pages