Numer 1 (47)/2010

W 1926 r. włoski komunista Antonio Gramsci został po powrocie z Rosji uwięziony przez Mussoliniego. Podczas pobytu w więzieniu napisał swoje „Listy z więzienia”, w których wyłożył plan zniszczenia wiary i kultury Zachodu. Zawarł w nim m.in. pomysł na osłabienie i zniechęcenie ludzi Zachodu poprzez doprowadzenie do wewnętrznego rozkładu istniejącej struktury społecznej. Gramsci opowiedział się nie tylko za marksistowską walką klas, prowadzoną na gruncie ekonomii, lecz także za walką społeczną i kulturową. Na jego poglądach, np. zakładającej zniszczenie Zachodu teorii „długiego marszu przez kulturę” (lub instytucje), zbudowana jest obecna polityka społeczna USA. Niszczenie fundamentów cywilizowanego społeczeństwa Zburzyć zachodnią strukturę społeczną i zniszczyć Zachód od środka...
Olga Doleśniak-Harczuk
O pedofilii trudno rozmawiać – sam fakt istnienia tej patologii napawa normalnego człowieka odrazą. W ostatnich miesiącach dotyczące najmłodszych przestępstwa na tle seksualnym spotkały się ze szczególnym zainteresowaniem opinii publicznej. Głośne historie Dariusa Kedysa i Andre Bamberskiego, ojców, którzy utraciwszy wiarę w sprawiedliwość, postanowili na własną rękę rozprawić się z katami swoich dzieci, wywołały wielkie poruszenie w europejskich mediach. Tolerancyjnym Europejczykom najwyraźniej puszczają nerwy. Zarówno wątek litewski, jak i niemiecko-francuski mogą być przyczynkiem do głębszej analizy. Oto trwający od dziesięcioleci proces „uelastyczniania granic moralności” wchodzi w kolejną fazę. Seksualizacja od kołyski, obdzieranie dziecka z naturalnego atrybutu niewinności cieszy...
W działalności podziemia narodowego sprawa obrony przedwojennej wschodniej granicy państwa była tematem często poruszanym. Kwestia polskiego charakteru Wilna i Lwowa była w ówczesnym społeczeństwie rzeczą bezsporną. Jednakże zmieniająca się sytuacja na froncie wschodnim musiała budzić wśród członków Stronnictwa Narodowego żywe obawy przed zbliżającą się Armią Czerwoną. Nie mniejszy niepokój wzbudzały relacje polskich Kresowiaków, uciekających przed pogromami dokonywanymi przez Ukraińców przy milczącej zgodzie okupujących te tereny Niemców. Komitet Ziem Wschodnich Próbą przeciwstawienia się tej sytuacji było powstanie w 1943 r. Komitetu Ziem Wschodnich, organizacji powołanej przy Wydziale Propagandy Zarządu Głównego SN. Grupowała ona w swoich szeregach działaczy związanych z...
Jacek Kwieciński
Chciałoby się nawet jakoś oddzielić owe dzieci Epoki Wodnika, prawiące o pokoju i miłości itd., od tego, co wyczyniano na uczelniach. Palenie książek (nawet prawniczych), dewastowanie budynków, atakowanie profesorów, po prostu niszczenie zadań uniwersytetów. Ale czy jest to możliwe? Można mówić, że hippisi „zaledwie” promowali permisywność bez granic, podczas gdy „rewolucjoniści” czcili nie żadnych pacyfistów, lecz Mao, Castro i Ho. Nie prezentowali „miłości”, lecz wściekłość (rage). Nie chcieli poprawić, zmienić Ameryki, lecz ją zniszczyć. Ale przeprowadzenie takiego rozróżnienia wcale nie jest proste. Jak sklasyfikować Cohn-Bendita czy Joshkę Fishera? Co amerykańskiego naśladowali francuscy uczestnicy rozruchów z maja ‘68, chcący zniszczyć Republikę? Kim właściwie był John Lennon...
Myśl zachodnia Ruchu Narodowego w czasie II wojny światowej Myśl zachodnia stanowiła jeden z głównych elementów ideologii polskiego Ruchu Narodowego. Już u jego zarania Jan Ludwik Popławski, czołowy teoretyk polskiego nacjonalizmu, pisał o potrzebie reorientacji polskich aspiracji terytorialnych w kierunku zachodnim. W 1887 r. na łamach „Głosu” Jan Ludwik Popławski pisał: „czas już po tylu wiekach błąkania się po manowcach wrócić na starą drogę, którą ku morzu trzebiły krzepkie dłonie wojów piastowskich”. Jego wezwanie w praktyce na konferencji wersalskiej realizował Roman Dmowski, wykorzystując swój kunszt dyplomatyczny do uzyskania dla Polski jak najkorzystniej granicy zachodniej. W okresie międzywojennym narodowcy nie zrezygnowali z haseł zachodnich. Szczególnie młodym...

Pages