MĘŻCZYZNA UPADŁ SAM

Dodano: 31/01/2010 - Numer 1 (47)/2010

Koncepcja industrializacyjna Interpretacji upadku mężczyzny jest sporo. Zgodnie z jedną z nich, najbliższą szeroko rozumianej tradycji marksistowskiej, przyczyn tego zjawiska należy upatrywać w materialnych przemianach społeczeństwa zachodniego. Industrializacja, której towarzyszyła urbanizacja, doprowadziła do powstania nowego typu rodziny oderwanej od tradycyjnych więzów. Logika zaś systemu kapitalistycznego sprawiała, że rynek musiał zataczać coraz szersze kręgi i wciągać nowe grupy społeczne. Kobieta potrzebna była jako siła robocza w rozwijających się fabrykach i jako konsument wytwarzanych dóbr. W ten sposób stawała się coraz bliższa mężczyźnie, a zarazem zaczęła domagać się tych samych przywilejów. Kobieta stała się więc nowym proletariatem i nowym nośnikiem idei rewolucyjnej. Ponieważ w tej optyce rewolucji opartej na tak twardych materialnych podstawach nic nie jest w stanie powstrzymać, dzieje zachodniej cywilizacji nieuchronnie miały zmierzać ku zniesieniu różnic między płciami, a w końcu do zniesienia samego podziału. Ten model interpretacyjny, choć z pozoru spójny i atrakcyjny, ma zasadnicze wady, które wiążą się przede wszystkim ze zbyt ideologicznymi założeniami i jednostronną koncepcją natury ludzkiej. Trzeba bowiem założyć, że podobnie jak w ortodoksyjnym marksizmie, siłą napędową historii jest sfera materii – twardych warunków życia. Świadomość zaś jest tylko pochodną tych przemian, które niewiele mają wspólnego z wolnymi decyzjami osób.
     
26%
pozostało do przeczytania: 74%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze