Tomasz Kenar, IPN Szczecin

Myśl zachodnia Ruchu Narodowego w czasie II wojny światowej Myśl zachodnia stanowiła jeden z głównych elementów ideologii polskiego Ruchu Narodowego. Już u jego zarania Jan Ludwik Popławski, czołowy teoretyk polskiego nacjonalizmu, pisał o potrzebie reorientacji polskich aspiracji terytorialnych w kierunku zachodnim. W 1887 r. na łamach „Głosu” Jan Ludwik Popławski pisał: „czas już po tylu wiekach błąkania się po manowcach wrócić na starą drogę, którą ku morzu trzebiły krzepkie dłonie wojów piastowskich”. Jego wezwanie w praktyce na konferencji wersalskiej realizował Roman Dmowski, wykorzystując swój kunszt dyplomatyczny do uzyskania dla Polski jak najkorzystniej granicy zachodniej. W okresie międzywojennym narodowcy nie zrezygnowali z haseł zachodnich. Szczególnie młodym...
Po II wojnie światowej, w wyniku wymordowania elit endeckich w niemieckich i komunistycznych więzieniach, a w następnych latach ścisłej inwigilacji przez bezpiekę, aktywność narodowców w Polsce została zredukowana niemal do zera. Sytuacja ta zmieniła się po 1976 r. Zaczęły wówczas powstawać pierwsze ugrupowania nawiązujące, mniej lub bardziej otwarcie, do tradycji polskiego Obozu Narodowego. Formacje te dysponowały również własnymi bezdebitowymi pismami. Szczególną aktywność przejawiał założony w maju 1977 r. Polski Komitet Obrony Życia i Rodziny (od marca 1978 r. funkcjonował on pod nazwą Polski Komitet Obrony Życia, Rodziny i Narodu). Formacja ta wydawała „Informator PKOŻiR”. W styczniu 1981 r. ponownie doszło do zmiany nazwy na „Komitet Samoobrony Polskiej”. Organem KSP była „...