Bill Wood

W 1926 r. włoski komunista Antonio Gramsci został po powrocie z Rosji uwięziony przez Mussoliniego. Podczas pobytu w więzieniu napisał swoje „Listy z więzienia”, w których wyłożył plan zniszczenia wiary i kultury Zachodu. Zawarł w nim m.in. pomysł na osłabienie i zniechęcenie ludzi Zachodu poprzez doprowadzenie do wewnętrznego rozkładu istniejącej struktury społecznej. Gramsci opowiedział się nie tylko za marksistowską walką klas, prowadzoną na gruncie ekonomii, lecz także za walką społeczną i kulturową. Na jego poglądach, np. zakładającej zniszczenie Zachodu teorii „długiego marszu przez kulturę” (lub instytucje), zbudowana jest obecna polityka społeczna USA. Niszczenie fundamentów cywilizowanego społeczeństwa Zburzyć zachodnią strukturę społeczną i zniszczyć Zachód od środka...