CZYM JEST... DOBRO

Wskazuje Arystoteles na „środek” jako na miarę rozwagi. Czy „środek” jest jednak zasadą? Nie jest nią, jeśli przez zasadę rozumiemy kryterium, które pozwala na określenie owego nie „za dużo” i nie „za mało”: ze środka jako zasady nie wynika takie kryterium. Na tę trudność wskazał również Arystoteles na początku VI księgi „Etyki nikomachejskiej”; lecząc kogoś, nie możemy wiedzieć tylko tego, że trzeba zrobić nie „za dużo” i nie „za mało”, ale to, co nakazuje sztuka leczenia i jak ten, kto jest z nią obznajomiony, bo rodzi się kolejne pytanie: podług jakich kryteriów określa to, co słuszne w danym przypadku, znawca dziedziny? Jeśli ktoś spodziewa się dokładnego dookreślenia tych kryteriów –...
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: