Numer 12 (46)/2009

Katarzyna Gójska-Hejke
Gorąco zachęcam Czytelników do wspierania działań Fundacji „Pamiętamy” i do lektury artykułu o naszym tegorocznym Laureacie, który zamieszczamy w tym numerze. W świątecznym numerze „Niezależnej Gazety Polskiej – Nowego Państwa” analizujemy zjawisko, które należy nazywać wprost – dechrystianizacją Europy. Walka z Kościołem prowadzona jest pod hasłami zrozumienia dla wszelkich różnorodności, poszanowania poglądów innych. Przedstawiana jest jako dobrodziejstwo, zdobycz cywilizacyjna, wyjątkowe osiągnięcie nowoczesnego, kulturalnego i oświeconego człowieka. Piewcy tych miłych dla ucha haseł nie precyzują jednak, jakaż to „cywilizacja” wypracowała takie wyjątkowe idee. Czy może nie ta sama, która w imię braterstwa i równości, a nawet światowego pokoju, zakatowała miliony ludzi, a dziesiątki...
Elżbieta Królikowska-Avis
Pewne elementy programowe – omnipotencja państwa, niszczenie tradycyjnych struktur społecznych, ateizacja, przemiana systemu wartości, liberalizacja obyczajowa – to cechy typowe zarówno dla rewolucji francuskiej, jak i komunizmu czy nazizmu. Deklaracja Praw Człowieka, zainspirowana przez filozofów oświeceniowych – Rousseau, Woltera i Diderota – i ustanowiona przez Konstytuantę w 1789 r., mówi otwarcie, o jaki to „nowy świat” chodzi. Żadnych odwołań do Boga, żadnych treści transcendentnych – zamiast Boga wspomina się o bliżej niesprecyzowanej „Istocie Najwyższej”, zresztą masońskiego rodowodu. Ani wzmianki o Stwórcy – ustanowiciela praw człowieka – od tej pory źródłem praw miało być to stanowione przez Konstytuantę. Plany „rządów republikańskiej cnoty” zawierały także projekt odebrania...
Paweł Paliwoda
Do 30. roku życia byłem zaciekłym antyklerykałem. Ta postawa była łagodzona stosunkiem Kościoła wobec komunizmu – systemu i ideologii, której nienawidziłem od kołyski (rodzina mojego ojca, i On sam, została przez Sowietów wywieziona do Kazachstanu zaraz po wkroczeniu Armii Czerwonej – zgodnie z ustaleniami paktu Ribbentrop–Mołotow – na wschodnie tereny Polski; większość moich krewnych tam zesłanych zmarła w CCCP, a ojciec przedostał się do armii Andersa). Jednak sama doktryna chrześcijańska była dla mnie zupełnie niezrozumiała i nielogiczna. Stała się dla mnie wygodnym chłopcem do bicia. Łatwo można się przecież popisywać wynajdywaniem rzekomych sprzeczności w Piśmie Świętym, fascynować przeróżnymi „Kodami Leonarda”, zarzucać duchownym rozmaite przewiny – kto jest od nich wolny? –...
Tomasz Terlikowski
I nie ma co ukrywać, że muzułmanie z podziwu godną konsekwencją opanowują Europę. A ich główną bronią wcale nie są bomby czy terroryści, ale „macice ich kobiet”. Dzięki dużej płodności albańscy muzułmanie już teraz przejęli całkowitą kontrolę nad Kosowem, wypierając z tej ojczyzny wielkiej Serbii, etnicznych, prawosławnych Serbów (co zresztą wspólnota międzynarodowa, w tym także Polska, z zachwytem przyklepała). A stopniowo podobnymi demograficznymi metodami, a także dzięki rosnącej – legalnej i nielegalnej – emigracji uda się przejąć (krok po kroku, ale dość szybko) demokratyczną kontrolę nad innymi krajami europejskimi. Jak szybki może być to proces, doskonale pokazuje Hiszpania, gdzie w latach 70. było zaledwie 10 tys. muzułmanów, a teraz jest ich ponad 1,5 mln. Liczba ta zaś (...
Ryszard Czarnecki
Ten polityczny skandal świadczy z jednej strony o znikomości wpływów partii Tuska i partii Pawlaka w EPP (European People Party), skoro liderzy chadecji w kluczowych decyzjach nawet nie zasięgają opinii polskiej, 28-osobowej delegacji, ale przede wszystkim świadczy o czymś znacznie groźniejszym: o klimacie dla dechrystianizacji Europy. To „widać, słychać i czuć” w europejskiej przestrzeni politycznej, gdzie struktury UE, zakładane przed półwieczem przez chrześcijańskich demokratów, wierzących katolików, dziś są wykorzystywane przez różnego rodzaju lobbies, grupy nacisku wrogie nie tylko Kościołowi, ale niechętne całej chrześcijańskiej tradycji, chrześcijańskiego dziedzictwa i chrześcijańskiej tożsamości. W Parlamencie Europejskim przy okazji różnego rodzaju rezolucji skutecznie forsowane...

Pages