CZYM JEST... nadzieja

Mówiąc o nadziei, na uwadze trzeba mieć to, że posiada ona kilka znaczeń. Przywołajmy w tym miejscu rozróżnienia św. Tomasza. Według Akwinaty, nadzieja w pierwszym znaczeniu tegoż słowa, tożsama jest z uczuciem; stanowi więc pewnego rodzaju wewnętrzny nastrój duszy, powodowany poznawczym działaniem naszych zmysłów. W tym względzie dotyczy jakiegoś dobra, jeszcze nieposiadanego, trudnego do osiągnięcia, jednakże dostępnego. W innym sensie oznacza samo to dobro, w którym znajdujemy upodobanie i...
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: