11/2007 NGP

Piotr Lisiewicz
Sytuacja ta ustawiła walczącą o prawdę „Gazetę Polską” w opozycji do oficjalnego stanowiska Watykanu. Mimo entuzjastycznego stosunku naszych publicystów wobec nauczania kardynała Ratzingera, który znają doskonale nasi stali czytelnicy. Wbrew naszym przyzwyczajeniom taka sytuacja nie jest niczym specjalnie dziwnym. Papież jest nieomylny w SPRAWACH WIARY. Nie ma to nic wspólnego z omylnymi i zmiennymi stanowiskami watykańskiej administracji, od których roi się w jej historii. Sprzeczności podobne ujawniały się w historii Polski wielokrotnie, i to w sytuacjach o wiele poważniejszych niż dzisiejsza. Warto przypomnieć, jak we właściwych proporcjach ustawiał owe spory Mieczysław Grydzewski, wielki Redaktor londyńskich „Wiadomości”, najważniejszego obok paryskiej „Kultury” emigracyjnego pisma...
Jacek Kwieciński
Umiarkowany islamista – postać mityczna, której co pewien czas należy składać hołd. Poglądy uproszczone – argumenty prawicowe, z którymi nie zgadza się postępowiec, ale na które nie można sensownie odpowiedzieć; wariant: wyrażanie opinii, że zło i dobro istnieją i w jakimś stopniu różnią się od siebie. Postęp (w kwestiach kulturowo-obyczajowych) – regres. Tolerancja – wyznawanie poglądów zalecanych przez postępowych intelektualistów. Brak tolerancji – niewyznawanie poglądów zalecanych przez postępowych intelektualistów. Równe możliwości, stwarzanie – preferencyjne traktowanie właściwych grup. Nie obejmuje polityki i poglądów politycznych. Szowinista – człowiek nieżyczący dobrze wrogom swego kraju. Rządy kompromitujące Polskę, destrukcyjne – rządy pragnące wydobyć...
Przemysław Harczuk
Kara za głoszenie prawdy? Zdaniem przedstawicieli krakowskiej kurii ks. Zaleski „poważnie nadużył zaufania”, a jego działalność „wypacza obraz kapłana”. Jednak wcześniej ksiądz wielokrotnie bezskutecznie zwracał się do krakowskiej Kurii Metropolitalnej o zajęcie stanowiska i pomoc w opracowywaniu dokumentów dotyczących współpracy krakowskich duchownych z SB. Dopiero pod wpływem nacisku opinii publicznej metropolita krakowski arcybiskup Stanisław Dziwisz powołał komisję „Pamięć i Troska”, której zadaniem było zbadanie problemu inwigilacji krakowskiego duchowieństwa w okresie PRL. Działania komisji nie przyniosły rezultatu, w efekcie ks. Zaleski planował ujawnić wyniki swoich badań podczas konferencji prasowej 31 maja 2006 r., jednak krakowska kuria zakazała mu wypowiedzi w sprawie...
Od „białego” do „czerwonego” wywiadu wojskowego w Rosji Bolszewicy po zdobyciu nad Rosją władzy przejęli struktury kierujące wywiadem wojskowym. O ile w stosunku do carskiej policji politycznej – Ochrany – represjonowano wielu jej oficerów, niektórych jedynie wykorzystując w postaci konsultantów, to w przypadku wywiadu wojskowego można mówić o zachowaniu ciągłości. W nowym ludowym komisariacie spraw wojskowych pozostawiono Główny Zarząd Sztabu Generalnego, w którego skład wchodził Oddział Generał-Kwatermistrza, od grudnia 1917 r. Oddział II Generał-Kwatermistrza, będący centralnym organem wywiadu i kontrwywiadu wojskowego sił zbrojnych Rosji. Równocześnie jednak w maju 1918 r. powstał centralny organ wywiadu agenturalnego i wojskowego Opieratiwnyj Otdieł Narodnogo Komissiariata po...

Pages