Numer 3 (85)/2013

Olga Doleśniak-Harczuk
Kampania Core Issues była odpowiedzią na propagandę środowisk gejowskich   Na stronie internetowej Core Issues można przeczytać, że organizacja zajmuje się udzielaniem wsparcia osobom, które chciałyby podjąć walkę ze swoimi skłonnościami homoseksualnymi. Jak zrodził się pomysł, by wyjść do ludzi z taką propozycją? Wiele osób w Wielkiej Brytanii nie godzi się z tym, że odczuwa pociąg do przedstawicieli tej samej płci, pragnie wyzwolić się z więzów, które ich wewnętrznie zniewalają. Ci ludzie aktywnie poszukują profesjonalnej pomocy terapeutycznej, potrzebują pomocy i rady. Te poszukiwania spotykają się jednak z negatywnymi reakcjami. To temat drażliwy i trudny. Zwłaszcza że w Wielkiej Brytanii dwie najważniejsze instytucje zajmujące się...
Dawid Wildstein
Powrót eunuchów Eunuchowie, czyli wykastrowani mężczyźni bądź chłopcy, w minionych wiekach i charakterystycznych dla nich strukturach politycznych odgrywali bardzo istotną rolę. Zajmowali najistotniejsze pozycje i urzędy na dworach. Powierzano im najważniejsze zadania. Ich wysoka pozycja i zapotrzebowanie na nich wynikały z bardzo prostego powodu. Eunuchowie nie posiadali rodzin, nie mogli też ich zakładać. Dzięki temu istnieli poza skomplikowanymi relacjami klanowymi czy rodowymi, które cechowały wcześniejsze wieki. W dawniejszych społeczeństwach, gdzie bardzo często istniała wielopodmiotowość ośrodków władzy, i w związku z tym także relacji lojalności, konflikt między interesem oficjalnych państwowych ośrodków władzy a zobowiązaniami...
Mateusz Matyszkowicz
Jest taka stara opowieść chrześcijańska na pozór niezwiązana z naszym tematem, wręcz przywołanie jej w tym kontekście może wydać się dziwne i podejrzane, ale jednak zrobię to, opowiem historyjkę, a potem przez resztę tekstu będę tłumaczył się z tego występku. Wyobraźmy więc sobie wędrującego mnicha w podartym habicie i jego towarzysza, krzepkiego młodzieńca, który dopiero poznaje tajniki ascezy. Pewnego dnia dotarli w podróży do brzegu rzeki. Stała tam skąpo odziana dziewczyna, wprawdzie ładna, ale profesji dość podejrzanej. Chciała przejść przez rzekę, ale bała się i im dłużej tak stała, tym jej lęk był większy. Stary mnich nie wahał się ani chwilę, wziął ją na ramiona i przeniósł na drugi brzeg. Towarzyszący mu młodzieniec milczał....
Dorota Kania
Szczególnie cennym świadectwem są trzy krótkie filmy RIA NOWOSTI wyemitowane tylko raz, 10 kwietnia 2010 r. Zawierają one materiał pokazujący zdjęcia miejsca katastrofy, fragmentów zniszczonego samolotu, relacje świadków oraz – co najważniejsze – symulację przebiegu katastrofy. Rosja ujawnia prawdę Filmy, które dotarły do zespołu parlamentarnego, to trzy wersje językowe zbliżonego treściowo materiału. Wszystkie oznaczone są logo RIA NOWOSTI z napisem wykonanym charakterystycznym krojem czcionki  rosyjskiej agencji:  „Russian news & information agency”. Tekst komentarzy czytany  jest przez lektorów tejże agencji. Zespół dysponuje wersjami rosyjską, niemiecką i angielską. Wszystkie one powtarzają te same tezy zasadnicze: że choć oficjalne władze mówią o...
Antoni Macierewicz
Nie można wykluczyć, że emisja tych filmów jest śladem głębokich różnic wewnątrz rosyjskiego establishmentu. Rosjanie, świadomi skali tragedii, sondowali reakcję polskiej i międzynarodowej opinii. Chociaż propaganda rosyjska miała już przygotowaną wersję oskarżającą „nieudolnych pilotów” i „nieodpowiedzialnego Prezydenta”, to Rosjanie świetnie wiedzieli, że jej uwiarygodnienie będzie trudne. Zdawano sobie też sprawę, że istnieje porozumienie z 1993 r. co do badania katastrof samolotów wojskowych, które daje Polsce prawo do równoprawnej pozycji w postępowaniu wyjaśniającym. A to oznaczało pełen dostęp do wszystkich dowodów, możliwość przeprowadzenia sekcji zwłok, badania czarnych skrzynek, przejęcia dyspozycji nad wrakiem. Te uprawnienia wynikały nie tylko z ...

Pages