Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

Czy USA zmienia się w królestwo pogan?

Dodano: 01/04/2013 - Numer 3 (85)/2013
I.  Dryfowanie współczesnej polityki wewnętrznej i obyczaju społecznego Kiedy po raz pierwszy w wyborach stanowych zostały zaakceptowane związki gejowskie, okazało się oczywiste, że w Ameryce nastały nowe czasy. W przeciwieństwie do zwykłej ewolucji idei i zachowania, która występuje w obrębie każdej kultury, ta zmiana w przekonaniach i praktykach ma charakter przełomowy. Oznacza ona powrót do pogaństwa, które może być standardem myśli i ideałów nieodrodzonej ludzkości. Co więcej, można nawet stwierdzić, że istnieją dwa najważniejsze światopoglądy ludzkości – biblijny i pogański. Pogaństwo odrzuca biblijne objawienie Jedynego Boga i definicję prawdy obiektywnej, zastępując je porządkiem opartym na gusłach, uwielbieniu ziemi, politeizmie i radykalnej formie humanizmu.   II. Antyczne korzenie współczesnego pogaństwa Najważniejsze i najbardziej miażdżące kontrargumenty przeciw pogaństwu zostały przedstawione przez chrześcijańskich imperatorów rzymskich i Ojców Kościoła z okresu starożytności. Można je streścić w kilku najważniejszych punktach. Po pierwsze, według imperatorów, pogaństwo odrzucało koncepcję panowania Boga nad ludzkością. Podobnie jak twierdzili ojcowie patrystyczni, istotną prawdę można poznać (w przeciwieństwie do skutków niedoskonałej humanistycznej filozofii) wyłącznie poprzez objawienie – boski dar dla ludzkości. Po drugie, ponieważ jedynie Bóg zna prawdę, tylko On może ją przedstawić w swoim Słowie.
     
12%
pozostało do przeczytania: 88%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze