Numer 10 (80)/2012

Grzegorz Górny
„Jeśli już kłamać, to ordynarnie” Jednym z pionierów takich działań był Joseph Goebbels, minister propagandy w III Rzeszy, który wcielał w życie tzw. teorię wielkiego kłamstwa. Pisał on: „Zdolność przyjmowania komunikatów przez masy jest dość ograniczona, ich pojmowanie – mało znaczące, za to zdolność zapominania – niezmiernie wielka... Tylko ten zostanie zapamiętany przez masę, kto tysiąc razy powtarzał będzie nieskomplikowane pojęcia. Jeśli już kłamać, to ordynarnie: ludzie bardziej wierzą w wielkie kłamstwa niż w małe... Ludzie sami niekiedy kłamią w małych sprawach, ale w wielkich wstydzą się kłamać. Tak więc nie przychodzi im nawet do głowy, że mogą być tak bezczelnie okłamywani... W przypadku jakiegokolwiek niepowodzenia należy natychmiast szukać wrogów. Jeżeli ich nie ma, należy...
Józef Mackiewicz
Innym razem gadali, że z obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu przywieziono do Katynia trupy i ubrano je w mundury polskie. Trzecim razem, że to Niemcy rozstrzelali jeńców, sowieckich. Czwartym znów, że to rozstrzelani Żydzi. Trzeba zwrócić uwagę, że każda z tych wersji obalała jednocześnie – wersję sowiecką. Ale po pierwsze, ta ostatnia mało była znana pod  okupacją niemiecką, ze względu na konfiskatę odbiorników radiowych, po drugie na terenie polskim nieszczególnie nadawała się do kolportowania... Zbyt dużo tu jeszcze, mimo wszystko, pamiętano, no, a poza tym... listy! Dlaczegóż, skoro by żyć mieli pod Smoleńskiem aż do sierpnia 1941 roku, wszelki słuch i ślad po nich zaginął, właśnie od wiosny roku 1940?! Nie, ludzie kiwali głową i znowu zaczynali wierzyć w wersję...
Józef Mackiewicz
I pan Wyszyński wzrusza ramionami, jakby pierwszy raz słyszał o tym, że w centrum Sowietów, gdzie się rejestruje nie tylko ludzi, ale ich czyny i słowa, miało się znajdować jeszcze w roku 1940 piętnaście tysięcy oficerów i szeregowych armii Polskiej, zamkniętych w obozach. On, były najwyższy prokurator najbardziej policyjnego państwa na świecie! Zaznaczyć należy, iż mimo wielu poszlak, w tej pierwszej fazie kontaktu z władzami sowieckimi, przedstawiciele polscy nie chcieli kwestionować dobrej woli rządu sowieckiego, Przypuszczenie, iż tylu oficerów i szeregowych można było po prostu zgładzić, nikomu nie przychodziło na myśl. Przypuszczano natomiast, że powodem niezwolnienia jeńców jest niesumienność władz lokalnych bądź też ogromne trudności komunikacyjne, z którymi Sowiety walczyć...
Nowa Magna Carta stanowiłaby ramy rozwiązania, którego celem jest stawienie czoła zadłużeniu i odwrócenie trendu opadania w stan dominującego zadłużenia. Byłby to też warunek początkowy konieczny do pobudzenia jakościowo nowego wzrostu gospodarczego, całkowita zamiana dotychczasowych bodźców i utrudnień na aktywność gospodarczą. W 1204 r. dzielni rycerze czwartej wyprawy krzyżowej weszli niezauważeni do Konstantynopola i ograbili miasto z bogactw. Skradzionym mieniem mogli spłacić długi wobec Wenecjan, którzy sfinansowali ich wyprawę. Dzięki zdobyczom wojennym mogli także napełnić swoje kieszenie. Rycerze zabrali ogromną ilość złota, srebra i kamieni szlachetnych do zachodniej Europy. Znacząca ilość złota wróciła do obiegu na Zachodzie, po raz pierwszy od upadku zachodniej części...
Nowa Magna Carta stanowiłaby ramy rozwiązania, którego celem jest stawienie czoła zadłużeniu i odwrócenie trendu opadania w stan dominującego zadłużenia. Byłby to też warunek początkowy konieczny do pobudzenia jakościowo nowego wzrostu gospodarczego, całkowita zamiana dotychczasowych bodźców i utrudnień na aktywność gospodarczą. W 1204 r. dzielni rycerze czwartej wyprawy krzyżowej weszli niezauważeni do Konstantynopola i ograbili miasto z bogactw. Skradzionym mieniem mogli spłacić długi wobec Wenecjan, którzy sfinansowali ich wyprawę. Dzięki zdobyczom wojennym mogli także napełnić swoje kieszenie. Rycerze zabrali ogromną ilość złota, srebra i kamieni szlachetnych do zachodniej Europy. Znacząca ilość złota wróciła do obiegu na Zachodzie, po raz pierwszy od upadku zachodniej części...

Pages