Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Globalny kryzys gospodarczy drogą do neorenesansu XXI wieku

Dodano: 02/11/2012 - Numer 10 (80)/2012
Nowa Magna Carta stanowiłaby ramy rozwiązania, którego celem jest stawienie czoła zadłużeniu i odwrócenie trendu opadania w stan dominującego zadłużenia. Byłby to też warunek początkowy konieczny do pobudzenia jakościowo nowego wzrostu gospodarczego, całkowita zamiana dotychczasowych bodźców i utrudnień na aktywność gospodarczą. W 1204 r. dzielni rycerze czwartej wyprawy krzyżowej weszli niezauważeni do Konstantynopola i ograbili miasto z bogactw. Skradzionym mieniem mogli spłacić długi wobec Wenecjan, którzy sfinansowali ich wyprawę. Dzięki zdobyczom wojennym mogli także napełnić swoje kieszenie. Rycerze zabrali ogromną ilość złota, srebra i kamieni szlachetnych do zachodniej Europy. Znacząca ilość złota wróciła do obiegu na Zachodzie, po raz pierwszy od upadku zachodniej części Imperium Rzymskiego w V w. To nowe bogactwo zapoczątkowało rozwój kupieckich banków w Italii. Trwa od kilku stuleci wraz z nowoczesnymi formami systemu finansowego, jak „ogłoszenie niewypłacalności budżetu państwa” […]. W tym samym czasie król Anglii John, próbując wydobyć rząd z ogromnej dziury zadłużenia […], nałożył niemożliwe do zniesienia obciążenia fiskalne na swoich poddanych i przyczynił się do wybuchu buntu, który doprowadził do podpisania dokumentu Magna Carta w 1215 r. Spowodował on zmianę kontraktu społecznego, który wzmocnił Brytyjczyków i był zwiastunem powstania współczesnego zachodniego świata. Osiem wieków później rządy na całym świecie pogrążyły się w oceanie długu. Poważany
     
11%
pozostało do przeczytania: 89%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze