Społeczeństwo

Krystyna Grzybowska
Hasło sprane i zużyte A tak naprawdę, czym jest honor i jakimi cechami wyróżnia się człowiek honorowy? A co mówi przeciętnemu Polakowi, zmagającemu się z codzienną udręką pokonywania trudności życiowych? Najczęściej honor kojarzy się w ostatnich czasach z nikomu nieprzydatnym romantyzmem, wzniosłością przekonań i czymś, co kiedyś ludzie nazywali godnością – osobistą, narodową i temu podobnymi komunałami. Kogo dziś obchodzi jakoś honor narodowy? Skąd wzięło się hasło wciąż jeszcze wypisane na polskich sztandarach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”? Zostało wprowadzone na sztandary Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w 1943 r. przez Naczelnego Wodza Władysława Andersa. A po okresie komunistycznej okupacji w 1993 r. przywrócone i widnieje na znakach Sił Zbrojnych. I hasło to obowiązuje każdego...
Krystyna Grzybowska
Wszystko przez krowy Ekologowie działają niemal wyłącznie w wysoko ucywilizowanym świecie zachodnim. I w pełnej z nim symbiozie. Choć ubierają się w nowoczesną zgrzebność, korzystają w pełni ze zdobyczy cywilizacji technicznej i osiągnięć chemii spożywczej, mieszkają w domach wyposażonych w łazienki, jeżdżą wypasionymi limuzynami i zarabiają na swojej ekologii, mącąc w głowach różnych bogaczy, którzy łożą na ich działalność, zamiast pomagać najbiedniejszym obywatelom gorszej części świata. Ekologiem być – to brzmi dumnie. Nie znaczy to wcale, że są oni całkiem niepożyteczni. Cenię wysoko organizację World Wildlife Fund (WWF) zabiegającą z całych sił o ochronę przyrody. Ale ta pożyteczna grupa nie umywa się do takich, które organizują  spektakularne akcje, wysyłając swoich...
Małgorzata Matuszak
Wiek emerytalny – wiek gorzki? W Sejmie przegłosowana została ustawa dotycząca reformy systemu emerytalnego, zakładająca podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia. Rząd stoi na stanowisku, iż jest to posunięcie konieczne do ustabilizowania finansów publicznych w naszym kraju. Starzenie się społeczeństwa, zmniejszanie się liczby osób pracujących przy jednoczesnym wzroście grupy w wieku emerytalnym, wywiera negatywny wpływ na rozwój gospodarczy. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia nie tylko w Polsce. Szacuje się, że w naszym kraju po 2030 r. relacja między osobami w wieku produkcyjnym a emerytami drastycznie spadnie – dziś jest to stosunek 4:1, za lat 20 wynosić będzie niewiele ponad 2:1. Aby utrzymać standard życia na pewnym poziomie bez nadmiernego obciążania przyszłych...
Olga Doleśniak-Harczuk
Mistrz życia W trakcie prezentacji jednego z wynalazków, posługując się dwoma potężnymi miechami, Vinci zdołał wtłoczyć tyle powietrza w (uprzednio wyczyszczone) zwierzęce wnętrzności, że rozdęły się one do rozmiarów pomieszczenia. Głodni atrakcji nigdy nie opuszczali jego pokazów w poczuciu niedosytu, zawsze znalazł sposób, by czymś zaskoczyć swoich gości. Vinci elektryzował jednak nie tylko nakręcanymi zabawkami i niebanalnym poczuciem humoru. Na pierwszym planie zawsze były jego dzieła. Od namalowanej w 1485 r. Madonny wśród skał po wykończoną w 1503 r. Mona Lizę, ludzi zachwycały jego technika, wizja, miłość, z jaką nanosił na płótna każdy detal. Zapewne nie bez znaczenia dla sztuki Lenoarda były uwielbiane przez niego studia nad ludzkim ciałem. Lata nauki pod okiem...
Małgorzata Matuszak
Nowy typ rodziny? Zwolennicy legalizacji homoseksualnych związków partnerskich powołują się przede wszystkim na prawa człowieka, na zasadę równości wobec prawa i zasadę sprawiedliwości. Przywołują również unijną Kartę Praw Podstawowych i traktat Amsterdamski – obydwa zakazują dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej. Ustawa o legalizacji związków to jednak początek walki tych par o prawo do adopcji dzieci. Tak było w wielu krajach europejskich. Można mieć nadzieję, że w Polsce do tego nie dojdzie, robiąc wszakże ten pierwszy krok, otwiera się możliwość pójścia dalej. Zawrócić będzie trudno. Powiedzieć można, że nie ma jednego wzorca rodziny. Wyróżnić przecież można wiele typów rodzin; jest wśród nich choćby rodzina niepełna, rodzina zastępcza czy rodzina zrekonstruowana....

Pages