Teresa Stylińska

Teresa Stylińska
Ta wielka różnorodność w gruncie rzeczy jednak nie ma większego znaczenia, ponieważ nie ma wpływu na zasadnicze pytania, na które Zachód i tak musi sobie odpowiedzieć. Jak bronić się przed nielegalną imigracją, a zarazem umieć wyłowić tych, którzy są potrzebni, na jakiej podstawie udzielać zgody na pobyt, jakie tu przyjąć kryteria, jak rozpoznać fałszywych azylantów, czy skłaniać przybyszów do integracji, a jeśli, to jak to robić skutecznie? Poza tym, jak przekonać własnych obywateli, by pogodzili się z masową obecnością cudzoziemców, tych zwłaszcza, których odróżnia inny kolor skóry, inny sposób bycia, inne zwyczaje? Ta ostatnia kwestia jest równie paląca, nawet jeśli piewcy masowej imigracji lubią udawać, że problem tego rodzaju w ogóle nie istnieje. Wzbogaca czy zagraża? Na...
Teresa Stylińska
Wielebny Paisley i Rudy Martin Dzień 8 maja 2007 r. z pewnością przejdzie do historii Irlandii Północnej. Nie dlatego, że od tej chwili prowincja północnoirlandzka, po przeszło czterech latach bezpośrednich rządów Londynu, odzyskała samorząd – Zgromadzenie Ustawodawcze i rząd. I nie dlatego także, że jest to rząd protestancko-katolicki, bo mieszane gabinety już w Ulsterze bywały, i inaczej zresztą być tu nie może. Obecny rząd wyróżnia co innego: kierują nim ludzie, którzy zawsze byli najbardziej zaciętymi wrogami, którzy nigdy nie wymienili uścisku dłoni i nie zrobili tego również 8 maja. Mimo to wierzą, że zdołają zgodnie współpracować. Pastor Ian Paisley, premier, i Martin McGuinness w roli wicepremiera! Wielebny Paisley, jak zwany jest także przez katolików, to wielka postać...