PROBLEMY (NIE)PEŁNOSPRAWNYCH

Inni?

Słowo „inwalida” pochodzi od łacińskiego „invalidus” i oznacza człowieka słabego, niedołężnego, bezsilnego, schorowanego. W związku z tak negatywnymi konotacjami odstępuje się dzisiaj od tej terminologii – słowo „inwalida” zastępuje się terminem bardziej neutralnym, mówiąc o osobach niepełnosprawnych i niepełnosprawności. (I tak na przykład nie mamy dziś „grup inwalidzkich”, tylko „stopnie niepełnosprawności”). Zmienia się terminologię, złe skojarzenia jednak pozostają i wciąż pokutują. Człowiek z niepełnosprawnością postrzegany jest jako „inny” – „sprawny inaczej”...

Okazuje się, że poruszane problemy dotyczą nie tylko osób niepełnosprawnych...
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: