Społeczeństwo

Krystyna Grzybowska
Przestroga przed pychą I nie jest tak, że dotyczy on tylko ludzi wierzących w Boga, w Apokalipsę św. Jana i przepowiednie ojca Pio. Chrześcijanin wierzy w miłosierdzie Pana i wieczne życie po ziemskiej śmierci. Ta wiara i nadzieja pozwala na przygotowanie się do nowego życia. A co ma zrobić człowiek niewierzący, współczesny ateista albo agnostyk, nazywany też niedowiarkiem? Żyć pełnią życia, jaką dały mu ziemskie przyjemności, bo z chwilą śmierci wszystko się skończy. Skończy się to, co stanowiło o jego smutkach i troskach, o radościach z zaspokajania zachcianek, z posiadania, bo tego wszystkiego nie można zabrać do grobu. Pozostaną bliscy, przyjaciele, znajomi, którzy będą człowieka wspominać dobrze czy źle, ale on się o tym nie dowie. Nie dowie się, jak spożytkowano jego majątek ani...
Małgorzata Matuszak
„Zamiast” małżeństwa? Minister Gowin w uzasadnieniu swego stanowiska powołał się na opinię Sądu Najwyższego, według której instytucjonalizacja heteroseksualnego konkubinatu jest „niedopuszczalna”, a poszerzanie regulacji prawnej dotyczącej pozostających we wspólnym pożyciu osób, które mogą zawrzeć związek małżeński, „nie wydaje się potrzebne”. Jednakże w opinii coraz większej liczby osób, to związek małżeński przestaje być „potrzebny”. Według licznej części społeczeństwa małżeństwo to już „przeżytek”, pokłosie starych struktur społecznych, tracące swą ważność i niepodważalność w nowych, idących z duchem postępu społeczeństwach. Zwolennicy ustawy dotyczącej związków partnerskich domagają się tego, by zalegalizować tę różnorodność form związków, która tak czy inaczej występuje w...
Małgorzata Matuszak
Eutanazja w praktyce W grudniu ubiegłego roku w Belgii lekarze zdecydowali się na zezwolenie na eutanazję dwóch braci, bliźniaków. Obydwaj byli głuchoniemi od urodzenia i od jakiegoś czasu zaczęli tracić wzrok. 45-letni mężczyźni zdecydowali się umrzeć razem, gdyż nie mogli pogodzić się z myślą, że nie będą mogli się ze sobą porozumiewać. Jak podała gazeta „Het Laatste Nieuws”, „myśl, że nie będą się mogli widzieć, była dla nich nie do zniesienia” i dlatego wystąpili z prośbą o śmierć. W Belgii eutanazja jest dozwolona, ale tylko wtedy, gdy lekarz jednoznacznie stwierdzi, że osoba, która jej pragnie, cierpi nieznośny ból i jest pewna swej decyzji. Jednakże ta sytuacja nie była taką w pełni, mężczyźni nie cierpieli fizycznego bólu. Przystanie na ich prośbę było więc bardzo...
Krystyna Grzybowska
Kto się boi prawdy Jednym z takich mechanizmów jest usilnie propagowany relatywizm moralny. Według filozofów relatywizmu, wśród których czołowe miejsce zajmuje niemiecki naukowiec Jürgen Habermas, nie ma prawdy absolutnej, nie ma też wartości uniwersalnych, w świecie istnieją różne kultury, a one są uprawnione do stosowania różnych systemów moralnych, które sprzyjają realizacji chwilowych interesów jednostek i grup społecznych. Jednym z celów tej wyrosłej jeszcze z marksizmu- leninizmu teorii jest pozbawienie człowieka niepokoju sumienia, sumienia w ogóle. Wszystko da się wytłumaczyć, pod warunkiem, że obiekty tak pojętego prania mózgów poddadzą się propagandzie indywidualizmu, jako sposobu na realizowanie własnych i grupowych interesów. W ten sposób słowa z Ewangelii św. Jana,...
Małgorzata Matuszak
Świadomy wybór? Karta Praw Rodziny, którą respektuje również Polska, głosi, że edukacja prowadzona przez państwo winna respektować wolność rodziców lub opiekunów i że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi, uwzględniając tradycje kulturowe rodziny, które sprzyjają dobru i godności dziecka, a państwo zobowiązane jest pomagać rodzicom i wspierać ich w wysiłku spełniania roli wychowawców. Dotyczy to w szczególności wychowania seksualnego, które stanowi podstawowe prawo rodziców i powinno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem; zarówno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowawczych. Wprowadzając do szkół obowiązkowe lekcje edukacji seksualnej, odbiera się w jakiś sposób prawo do...

Pages