Numer 12 (58)/2010

Piotr Lisiewicz
Przedstawiamy dziś w „Nowym Państwie” sylwetkę wybitnego znawcy Rosji Włodzimierza Bączkowskiego. Zaś w dziale „Retrospekcje” dwa obszerne kawałki jego książek. Pierwszy mówi o źródłach choroby, której objawy po smoleńskiej tragedii zobaczyliśmy jak na dłoni. O tym, jak okupacja przez Rosję 80 proc. ziem polskich przez 150 lat zniszczyła polską świadomość narodową i uczyniła nas bezbronnymi wobec imperialnej polityki Moskwy. Bączkowski pisał o tym w 1936 r., a więc jeszcze przed komunistyczną okupacją naszego kraju, która zwielokrotniła opisywane przez niego zjawiska. Drugi tekst to fragment książki „Rosja wczoraj i dziś” z 1946 r., przetłumaczonej na wiele języków, która była podręcznikiem w prestiżowym National War College (Narodowej Uczelni Wojennej) w Waszyngtonie, podlegającym...
Jacek Kwieciński
Osiągnięcia Margaret Thatcher są wręcz niebywałe. „Iron Lady” uratowała W. Brytanię, i to dwukrotnie: przed całkowitą degrengoladą i broniąc kraju nie przed jakimś „strajkiem górników”, ale próbą stalinowca Arthura Scargilla dokonania komunistycznej rewolucji i zmiany ustroju W. Brytanii. Była jednym z największych wrogów socjalizmu w najnowszej historii. Niemal go zlikwidowała, czego nikt, łącznie z Churchillem, po wojnie nawet nie próbował. Była championem klasy średniej, z której się przecież wywodziła. A nawet rzuciła wyzwanie, podważyła pojęcie „klasy” (społecznej). W jej gabinecie było wielu ludzi, którzy nie tylko nie skończyli Cambridge czy Oxfordu, ale w ogóle uniwersytetu. Szereg jej reform np. denacjonalizacyjnych, stało się wzorem dla krajów ze wszystkich części świata....
Piotr Lisiewicz
Prezydent Lech Kaczyński nie był pierwszym politykiem realizującym ideę prometejską, który zginął w tajemniczych okolicznościach. Ten sam los spotkał liderów przedwojennego ruchu prometejskiego – bliskiego współpracownika Józefa Piłsudskiego Tadeusza Hołówkę oraz premierów Ukrainy Symona Petlurę i Gruzji Noego Ramiszwilego. „W przypadku Hołówki mord był zakamuflowany zemstą za politykę polską w Galicji Wschodniej, w przypadku Petlury – jego rzekomą odpowiedzialnością za pogromy żydowskie na Ukrainie. W przypadku trzecim – wewnętrznymi walkami międzypartyjnymi w emigracji gruzińskiej” – pisał Włodzimierz Bączkowski. Za każdym razem korzyści z dokonanych przez siebie zbrodni, podobnie jak dziś z niewyjaśnionej śmierci Lecha Kaczyńskiego, czerpała Moskwa. O tym, co stało się po...
Antoni Rybczyński
Do niedawna Polska na tle regionu pozytywnie wyróżniała się, jeśli chodzi o odporność na rosyjską ekspansję ekonomiczną. Nie tylko udawało się odpierać zakusy gigantów ze Wschodu, ale nawet podejmowano działania ofensywne – jak np. zakup litewskich Możejek dyktowany chęcią niewpuszczenia w bezpośrednie sąsiedztwo polskiego rynku Rosjan. Obecny polski rząd, podobnie jak np. w polityce wschodniej, dokonuje całkowitej rewolucji w podejściu do współpracy ekonomicznej z Rosją. Okazuje się, że zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego RP nie wymaga dywersyfikacji dostaw węglowodorów, lecz przeciwnie - dalsze uzależnianie się od „taniego” źródła rosyjskiego. Uległość Warszawy wobec oczekiwań inwestycyjnych Rosjan widać choćby w zbieżności dat: przyjeżdża Rosjanin, coś mówi, a następnego dnia...
Paweł Zyzak
Nie tylko premier Berlusconi mógł pomyśleć, że z jego „przyjacielem” jest coś nie tak. Może nie zdążył przywyknąć do tak osobliwego rytuału „braterstwa krwi”. W każdym razie wiele interesujących wniosków o osobowości Władimira wyciągnęliby zawodowi psycholodzy. Obojętne, czy polscy top artyści posługują się wiedzą medyczną, czy właściwą artystom wrażliwością, nowy image Federacji Rosyjskiej przekonuje ich do tego, aby zamieniali swą twórczość w nawóz pod nowe stosunki polsko-rosyjskie. Oby tylko dobrze rozumieli to „nowe”… Nauki Poznera Władimir Pozner, gwiazda rosyjskiego dziennikarstwa, w listopadzie 2007 r. w renomowanym amerykańskim programie „Frontline” opowiadał Victorii Gamburg o przemianach w Rosji: „W 1996 r. […] rozpoczęła się druga kadencja Borysa Jelcyna, ale zanim...

Pages