Dodatek Specjalny IPN

Inicjatywy lokalne Konspiracyjne organizacje tworzone przez młodzież harcerską powstawały spontanicznie od pierwszych miesięcy okupacji. Część z nich z czasem włączona została w nurt konspiracji ogólnopolskiej, część do końca działała autonomicznie. Do najbardziej znanych harcerskich inicjatyw lokalnych należą: „Tajna Siódemka”, utworzona w październiku 1939 r. w Lesznie przez HR Otto Roszaka. W sierpniu i wrześniu 1940 r. została rozbita na skutek aresztowań, których ofiarami padli wszyscy jej członkowie. „Pakt Czterech”, działający na terenie Kościana od grudnia 1939 r. Jego członkowie zorganizowali nasłuch radiowy i wydawali gazetkę „Wolność”. W sierpniu 1941 r. w ręce gestapo wpadli wszyscy uczestnicy „Paktu”. „Leśne Orły”, organizacja utworzona w okolicach Chodzieży na...
Życie przed wojną Władysław był wnukiem uczestnika powstania styczniowego 1863 r., zesłanego na Syberię. Urodził się 9 maja 1921 r. we wsi Kuźmianka pod Maryńskiem. Do Polski rodzina Wasilewskich powróciła w 1923 r. i osiadła w Kostopolu na Wołyniu. Tam w 1932 r. młody Władek wstąpił do ZHP. Na początku lat 30. rodzina przeniosła się do Skarżyska-Kamiennej. Ojciec Władysława – Stanisław, jako członek Polskiego Legionu Syberyjskiego otrzymał na preferencyjnych warunkach pracę w rozbudowującej się Państwowej Fabryce Amunicji. Tu Władek ukończył Szkołę Powszechną nr 2, a następnie podjął naukę w miejscowym gimnazjum i liceum. W czerwcu 1939 r. zdał do II klasy liceum. Od początku pobytu w Skarżysku należał do szkolnej drużyny, by w gimnazjum przejść do 1 Skarżyskiej Drużyny Harcerzy...
„Ja, członek organizacji »Miecz i Pług« przysięgam wobec Boga Wszechmogącego wierność dla sprawy Ojczyzny. Dla dobra Polski, Jej wyzwolenia i potęgi pracę i siły swe oddaję. Sprawiedliwy ustrój społeczny, zdrowie moralne jednostki, rodzin i Narodu szerzyć, wyzysk i zakłamanie zwalczać obiecuję. Posłuszeństwo organizacyjne dla dobra Sprawy zachować będę. Przysięgam tajność organizacji. Śmierć jest zapłatą za zdradę. Tak mi dopomóż Bóg”. Organizacja „Miecz i Pług” („MiP”) powstała w październiku 1939 r. (nazwę nadano dopiero miesiąc później, nawiązując do tytułu własnej gazety konspiracyjnej). Jej duchowym i politycznym przywódcą był ksiądz Leon Poeplau „Wolan”. Początki działalności W początkowej fazie działalności organizacja miała niewielki zasięg, koncentrowała się bowiem tylko...
Akcje strajkowe Tę sytuację miały zmienić strajki lipcowo-sierpniowe 1980 r. Podobnie jak w wielu innych regionach Polski, także tu wybuchły strajki po wprowadzeniu podwyżki cen niektórych artykułów mięsnych 1 lipca 1980 r. Strajkowali wówczas pracownicy WSK w Mielcu i SFA „Autosan” w Sanoku. W następnych dniach do strajków o podłożu ekonomicznym i socjalnym dochodziło w różnych zakładach, głównie w woj. rzeszowskim i tarnobrzeskim. Po rozpoczęciu strajków stoczniowców na Wybrzeżu doszło w Polsce południowo-wschodniej do dalszego wzrostu napięcia. W połowie sierpnia ponownie zastrajkował „Autosan” oraz WSK w Rzeszowie. Zaczęły się pojawiać postulaty utworzenia niezależnych związków zawodowych. Po 20 sierpnia w woj. krośnieńskim i rzeszowskim niezadowolenie społeczne zaczęło sięgać...

Pages