Przeciw grabarzom narodu

„Ofiara z życia mego” Urodził się w 1914 r. Pochodził z małej podkrośnieńskiej wsi – Jabłonicy Polskiej. Jako 17-latek trafił do jezuickiego nowicjatu w pobliskiej Starej Wsi. W kolejnych latach jezuici dbali o jego gruntowne wykształcenie, by zgodnie z ich dewizą mógł pracować „Dla większej chwały Boga”. W latach 1934-1937 pobierał nauki w kolegium jezuickim w Pińsku na Polesiu, gdzie złożył egzaminy maturalne. Chłonął atmosferę polskich Kresów, doświadczał szczególnej wrażliwości na działania...
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: