KOSMOPOLITA W SŁUŻBIE PROPAGANDY

Jerzy Urban urodził się w Łodzi w 1933 r. w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Był synem lewicowego dziennikarza – Jana Urbacha. Nazwisko omyłkowo zmieniono im w czasie wojny, przy wystawianiu sowieckich dowodów tożsamości. Dzieciństwo spędził w Łodzi, po niemieckiej i sowieckiej agresji z września 1939 r. wraz z rodziną uciekł do zajętego przez krasnoarmiejców Lwowa. Tam spędził część wojny, resztę na Podolu, nieopodal Trembowli – gdzie po niemieckiej agresji na ZSRS rodzina ukrywała się na „aryjskich papierach”. Po zajęciu Polski przez Armię Czerwoną powrócili do Łodzi.

Toasty za sowiecką republikę

Młodość spędził w służbie nowego reżimu. Jak...
[pozostało do przeczytania 97% tekstu]
Dostęp do artykułów: