Niepokorny z Milanówka

Harcerz i żołnierz Pochodził z Kurpiowszczyzny, jego ojciec był leśnikiem. W 1913 r. młody Stanisław rozpoczął naukę w polskim progimnazjum w Ostrołęce. W marcu 1915 r., w czasie wojennej ewakuacji ludności, znalazł się w głębi Rosji. Schronienie znalazł w Mohylewie, na odległych Kresach dawnej Rzeczypospolitej, gdzie uczęszczał do polskiego gimnazjum. W 1916 r. wstąpił do tworzącego się harcerstwa polskiego. W tym nielegalnym początkowo ruchu, a później, po rewolucji lutowej 1917 r.,...
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: