Władysław Bruliński i Unia Nowoczesnego Humanizmu

Działalność Brulińskiego Władysław Bruliński deklarował się jako narodowiec, jednak jego poglądy nie mieściły się w ciasnych politycznych schematach. Jako filozof był zwolennikiem koncepcji filozoficznych Hoene-Wrońskiego, które próbował łączyć i szukać syntezy z myślą polityczną Romana Dmowskiego i historiozofią Feliksa Konecznego. Był autorem kilkudziesięciu książek o tematyce politycznej, filozoficznej, metafizycznej i historycznej, w większości wydanych w drugim obiegu. Zajmował się też...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: