Zofia Fenrych, IPN Poznań

Działalność powstańcza Obaj bracia znaleźli się w Wielkopolsce w momencie wybuchu powstania. Tadeusz należał do głównych organizatorów frontu północnego, jako adiutant i oficer operacyjny sztabu grupy ppłk. Kazimierza Grudzielskiego. Razem z nim tworzył organizacje powstańcze. Brał udział w zdobyciu Zdziechowy pod Gnieznem (30–31 grudnia 1918 r.), w przygotowaniach do bitwy pod Szubinem i w samej bitwie o miasto (8 stycznia 1919 r.). Bitwa ta była niezwykle ważna dla losów powstania, gdyż okolice Szubina były dogodne dla niemieckiej koncentracji i zmasowanego uderzenia na Poznań. 2 stycznia 1919 r. Szubin został zdobyty przez Niemców, którzy zaczęli przygotowywać się do dalszej ofensywy w kierunku Kcyni i Żnina. Tadeusz Fenrych został wysłany z prośbą o wsparcie do mjr. Stanisława...