Przebieg powstania wielkopolskiego

W grudniu 1918 r. okazało się, że właśnie to drugie rozwiązanie umożliwi włączenie tych ziem do tworzącej się II RP.7. Pułk Strzelców Wielkopolskich W styczniu 1916 r. powstał Tajny Międzypartyjny Komitet Obywatelski, skupiający posłów – Polaków do parlamentu Rzeszy i sejmu pruskiego, a od lipca 1918 r. na terenie zaboru pruskiego zaczęła powstawać sieć polskich komitetów obywatelskich. 11 października 1918 r. został wystosowany wspólny komunikat organizacji polskich działających w Rzeszy,...
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: