Przebieg powstania wielkopolskiego

W grudniu 1918 r. okazało się, że właśnie to drugie rozwiązanie umożliwi włączenie tych ziem do tworzącej się II RP.

7. Pułk Strzelców Wielkopolskich

W styczniu 1916 r. powstał Tajny Międzypartyjny Komitet Obywatelski, skupiający posłów – Polaków do parlamentu Rzeszy i sejmu pruskiego, a od lipca 1918 r. na terenie zaboru pruskiego zaczęła powstawać sieć polskich komitetów obywatelskich. 11 października 1918 r. został wystosowany wspólny komunikat organizacji polskich działających w Rzeszy, opowiadających się jawnie za niepodległością Polski, w którym stwierdzono, że „tylko zjednoczenie wszystkich części narodu osiadłych na ziemiach polskich w jedną...
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: