Świąteczna promocja! Teraz prenumerata z super prezentami. Dowiedz się więcej ›› x

Przebieg powstania wielkopolskiego

Dodano: 24/12/2008 - 34/2008 NGP
Poprzednie miesięczniki

W grudniu 1918 r. okazało się, że właśnie to drugie rozwiązanie umożliwi włączenie tych ziem do tworzącej się II RP.7. Pułk Strzelców Wielkopolskich W styczniu 1916 r. powstał Tajny Międzypartyjny Komitet Obywatelski, skupiający posłów – Polaków do parlamentu Rzeszy i sejmu pruskiego, a od lipca 1918 r. na terenie zaboru pruskiego zaczęła powstawać sieć polskich komitetów obywatelskich. 11 października 1918 r. został wystosowany wspólny komunikat organizacji polskich działających w Rzeszy, opowiadających się jawnie za niepodległością Polski, w którym stwierdzono, że „tylko zjednoczenie wszystkich części narodu osiadłych na ziemiach polskich w jedną całość, wyposażoną w pełnię praw państwowych, stanowić może rękojmię trwałego przymierza narodów”. Dzień po podpisaniu rozejmu kończącego I wojnę światową z Centralnego Komitetu Obywatelskiego wyłoniono tymczasowy Komisariat Naczelnej Rady Ludowej w składzie: ks. Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty, Adam Poszwiński. Jarogniew Drwęski został prezydentem Poznania. W następnych dniach Komisariat wydał odezwę do społeczeństwa polskiego zaboru pruskiego wzywającą do zachowania spokoju oraz do zapłaty jednorazowego tzw. podatku narodowego. 18 listopada 1918 r. odbyły się wybory członków powiatowych rad ludowych i delegatów na Sejm Dzielnicowy, który obradował w dniach 3–5 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W obradach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ziem polskich znajdujących się pod zaborem pruskim, jak również
     
14%
pozostało do przeczytania: 86%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.panstwo.net

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@swsmedia.pl

W tym numerze